1 av 3 har syklet i beruset tilstand

Hele 32 prosent innrømmer at de har syklet i beruset tilstand, dobbelt så mange menn som kvinner har syklet i fylla, og verstingene er ikke de yngste, viser en spørreundersøkelse for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

– Selv om det ikke finnes noen promillegrense for syklister, er det likevel ikke lov å sykle hvis man ikke er skikket for det på grunn av rus eller andre ting. Når du drikker svekkes dømmekraften, risikoforståelsen og reaksjonsevnen – og det mye fortere enn man tror. Da utgjør du en fare både for deg selv og andre. Derfor mener vi at folk bør tenke om sykkelen som de tenker om bilen: La den stå hvis du har drukket, sier Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Godt voksne er versting I undersøkelsen, som er gjort av YouGov, er det stor forskjell mellom kjønnene. Hele 43 prosent av menn bekrefter å ha syklet i beruset tilstand, mot 21 prosent av kvinnene. Noe overraskende er verstingen aldersgruppen 30-49 år, hvor 39 prosent svarer ja, mens blant de yngste, 18-29 år, svarer 29 prosent at de har syklet i beruset tilstand. – Jeg vil tro dette henger sammen med at de yngste i større grad bruker elsparkesykkel som fremkomstmiddel, i hvert fall i byene, mens godt voksne foretrekker sykkelen. Det som bekymrer oss fra et forsikringsståsted er at antallet ulykker og skader øker voldsomt, ikke minst blant de som er påvirket av alkohol. Selv med forsikring kan en eventuell erstatning bli kraftig redusert dersom man var påvirket av alkohol eller andre rusmidler, og dermed kan ha medvirket til ulykken, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring. Fra 2005 til 2016 ble antall syklister som ble behandlet ved traumeavdelingen ved Oslo universitetssykehus mer enn fordoblet. Alle sykler, også elektriske, er etter loven å anse som vanlig tråsykkel, og derfor gjelder ikke forsikringsplikt for kjøretøy for elsykler.