1 av 4 har brukt mobiltelefonen under kjøring

Mange har latt seg distrahere av mobiltelefonen mens de kjører bil, viser en ny undersøkelse. Etter de verste ulykkesmånedene på åtte år, kommer Trygg Trafikk og Volvo med en tydelig anbefaling til sommerbilistene: Sett telefonen i «bilmodus» før du kjører.

Det er 62 omkomne i trafikken så langt i år mot 31 på samme tid i fjor, og i mai og juni er dødstallene de høyeste siden 2014. Uoppmerksomhet, særlig knyttet til bruk av mobiltelefon, er en kjent årsak til mange trafikkulykker. I en ny undersøkelse utført av YouGov for Volvo og Trygg Trafikk svarer mer enn hver fjerde bilfører (28 %) at de har opplevd å bli distrahert av mobiltelefonen under kjøring. Like mange sier de har brukt mobiltelefonen mens de har kjørt bil. – Det er for tidlig å si noe om årsakene til de mange ulykkene i år, men vi vet at uoppmerksomhet er en faktor i én av tre dødsulykker. Mobiltelefonen er en av de største distraksjonskildene i bil. Derfor setter vi ekstra fokus på uoppmerksomhet i trafikken i sommer, for å hjelpe sjåførene med å legge vekk mobilen, sier kommunikasjonssjef Cecilie Bryner i Trygg Trafikk.

Har tekstet og surfet i fart

Over 1000 norske bilsjåfører svarte på undersøkelsen til Volvo og Trygg Trafikk. Av bilistene som oppgir å ha brukt mobiltelefon under kjøring, svarte nesten halvparten at de brukte den til å sende SMS (43%). 4 av 10 at de snakket i håndholdt mobil, mens 1 av 4 var på nettet eller sosiale medier. – Hvis du kjører i 80 km/t og tar blikket av veien i fem sekunder, har du beveget deg 110 meter. Det viser hvor farlig det er å ikke følge med. I bilen risikerer du livet ditt hvis du velger mobilen framfor veien, sier Bryner.

Oppfordrer til «bilmodus»

Trygg Trafikk og Volvo frykter flere alvorlige ulykker på veiene, hvis folk ikke legger vekk mobilen. Denne sommeren fronter de derfor en opplysningskampanje om at mange smarttelefoner har en «bilmodus»-funksjon, som man kan aktivere før kjøring. «Bilmodus»-funksjonen har ulike navn avhengig av telefonens operativsystem. På Apple-telefoner heter den “Bilkjøring”, mens den heter “Kjøremodus” på Android-telefoner. – Funksjonen minner om flymodus, som de fleste kjenner godt. Når den er aktivert, vil telefonen bli mindre distraherende, og det blir lettere å holde fokus på veien, forklarer Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Cars Norge. På Apple-telefoner kan man blant annet hindre varslinger fra SMS og sosiale medier når man kjører bil. I motsetning til flymodus, trenger man heller ikke å aktivere funksjonen hver gang man kjører. Har man aktivert den én gang, kan telefonen automatisk slå på funksjonen hver gang man kjører bil.

For få brukere

Selv om Volvo og Trygg Trafikk mener «bilmodus»-funksjonen er en effektiv måte å unngå distraksjoner fra telefonen under kjøring, er det få som bruker den. Ifølge undersøkelsen sier nesten 3 av 4 (73%) at de ikke kjenner til at mange telefoner har denne funksjonen og kun 11 prosent av alle bilførerne i undersøkelsen sier de har brukt funksjonen. – De fleste smarttelefoner kan settes i «bilmodus» og teknologien fungerer godt. Men alt for få kjenner til funksjonen og enda færre bruker den. Det ønsker vi å gjøre noe med denne sommeren, sier Trosby. Les mer om Bilmodus-kampanjen her: https://tryggtrafikk.prod.dekodes.no/bilmodus/ *Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov i tidsperioden 8. – 16.juni 2022 blant et landsrepresentativt utvalg (1150 personer) av Norges befolkning og 1006 bilsjåfører, i alderen 18+.