11 mennesker drept på norske veier i feriemåneden

I juli mistet 11 nordmenn livet i trafikkulykker. Det betyr at 58 liv har gått tapt i trafikken så langt i 2018. – Å være et av verdens mest trafikksikre land er en mager trøst for familiene som har fått livet snudd helt på hodet i sommer, mener Trygg Trafikk.

Antallet omkomne i trafikken i juli ligger dermed på én person mer enn antallet for samme måned i fjor. Antallet mennesker som mistet livet i trafikken fra årsskiftet og til og med årets store feriemåned er også svært likt: i perioden januar til og med juli omkom det 55 personer i 2017. I år ligger altså antallet for samme periode på 58. Null drepte og null hardt skadede fortsatt langt unna – At vi jevnt over er et svært trafikksikkert land er meningsløst for de pårørende ved dødsulykkene denne sommeren. Antallet omkomne understreker nok en gang hvor mye innsats og arbeid som gjenstår før vi når visjonen om null drepte og null hardt skadede i trafikken, forteller seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. – Også i denne sommerferien sitter det familier rundt om i landet som har fått livet snudd på hodet av noen fatale sekunder på norske veier, legger han til. Sommertragediene som gjentar seg Sommermånedene juni, juli og august er høysesong for trafikkulykker i Norge, og det er de samme typiske årsakene som går igjen. Det påvirker ulykkesbildet, forteller Johansen: – Folk kjører gjerne lengre enn normalt, og de kjører på nye, ukjente veier. Man tar også gjerne litt større sjanser fordi man er mer utålmodig. Det kan for eksempel gi seg utslag i flere forbikjøringer du ellers ikke ville ha tatt, sier han. – Du skal heller ikke se bort fra at varme, stress og uoppmerksomhet fra livet mange av oss lever i ferien kan påvirke hvor klokt vi oppfører oss på veien i denne perioden. I sum øker dette ulykkesrisikoen i årets sommermåneder. Kjør derfor trygt, husk at reisen kan være en fin del av opplevelsen og øk oppmerksomheten og konsentrasjonen på vei til og fra ferieopplevelsene, oppfordrer Trygg Trafikk-rådgiveren. Fordeling trafikantgrupper Juli Juli Jan-Juli Jan-Juli 2018 2017 2018 2017 Bilførere 5 4 36 24 Bilpassasjerer 1 0 3 4 Motorsyklister 5 2 10 11 Mopedister 0 0 1 1 Syklister 0 3 5 6 Fotgjengere 0 1 3 8 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 0 1 0 SUM 11 10 58 55

  Fordeling fylker Juli Juli Jan-Juli Jan-Juli 2018 2017 2018 2017 Østfold 0 0 1 1 Akershus 1 0 4 2 Oslo 0 1 2 2 Hedmark 0 1 3 2 Oppland 1 1 2 5 Buskerud 0 0 4 4 Vestfold 1 2 2 4 Telemark 0 0 2 1 Aust-Agder 1 0 4 0 Vest-Agder 0 0 2 2 Rogaland 3 1 7 6 Hordaland 3 1 7 6 Sogn og Fjordane 1 2 4 5 Møre og Romsdal 0 0 5 3 Trøndelag 0 1 2 6 Nordland 0 0 5 3 Troms 0 0 2 3 Finnmark 0 0 0 0 SUM 11 10 58 55