10 trafikkråd til nordmenn på ferie i utlandet

10 råd fra Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring.

1. Kjør rusfritt. Promillegrensen varierer fra land til land, og det kan være lett å drikke mer enn det man hadde tenkt. Derfor er det best å ikke drikke overhodet hvis du skal ut å kjøre. 2. Bruk bilbelte, både som passasjer og sjåfør. Ulykkesrisikoen er høyere i utlandet enn hjemme, og bilbelte mer enn halverer risikoen for alvorlige skader. 3. Sørg for at barna er sikret best mulig. Barna må sikres i bilen, med barneseter som er tilpasset barnets vekt. Sitt aldri med barna på fanget, og ta ikke barna med som passasjer på moped. 4. Pass på barna i trafikken. Trafikken kan være tettere, og hensynet til fotgjengere mindre, så hold barn i hånda når veien skal krysses. Vær ekstra oppmerksom på parkeringsplasser, fergekøer og lignende. 5. Bruk alltid hjelm! Bruk alltid hjelm på moped og MC, uansett praksis i lokalbefolkningen. Hodeskader kan oppstå selv ved lav fart, og ødelegger mer enn ferien. 6. Bruk fornuftige klær på moped og sykkel. Klær beskytter mot skader ved fall eller velt. Ubeskyttet hud kan få skrubbskader tilsvarende tredjegradsforbrenning i møtet med ru asfalt. 7. Bli kjent med trafikkulturen og vær defensiv. Ta ikke for gitt at verken vikeplikt, rødt lys eller fotgjengerfelt respekteres på samme måte som i Norge. 8. Vær uthvilt. Ikke kjør for lange etapper av gangen. Å være uten søvn i 24 timer tilsvarer én i promille, så drikk rikelig med vann, ta pauser og bytt på å kjøre. 9. Husk forsikring ved leie av motorkjøretøy. Ansvarsforsikringen på reiseforsikringen gjelder ikke ved leie av motorkjøretøy. Kjøp derfor en egen forsikring for ulykke for fører og passasjer. 10. Lær deg nødnummeret i det landet du besøker. Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Nederland og Portugal og Sverige har et felles nødnummer – 112. Men i mange land er det fortsatt egne nummer for brann, politi og ambulanse.