100 trafikksikre kommuner!

I går ble Bamble godkjent som Trafikksikker kommune nr. 100 i Norge. – En milepæl for norsk trafikksikkerhetsarbeid, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Konseptet Trafikksikker kommune ble lansert i 2015 hvor Nissedal kommune var først ute, og nå har en annen Telemarks kommune, Bamble blitt Trafikksikker kommune nummer 100 i rekken. Godkjenningen ble feiret på Halen gård i Langesund. – Kommunene er en svært viktig trafikksikkerhetsaktør. Som veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. I mange kommuner i Norge så er faktisk kommunen den største arbeidsplassen. Derfor er dette et konsept som kan påvirke alt fra ledelse, ansatte og ikke minst innbyggerne i kommunen til å tenke trafikksikkerhet i hverdagen, sier Johansen.

Kvalitetsstempel på et godt og helhetlig arbeid

– Jeg har stor tro på at kommunene gjennom sitt arbeid i ennå sterkere grad vil kunne bidra til en reduksjon av de triste og meningsløse ulykkene. Å bli godkjent som Trafikksikker kommune innebærer ingen garanti om fravær av ulykker, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig ulykkesforebyggende arbeid, sier Johansen. Selv om Bamble nå er godkjent som trafikksikker så er det nå jobben egentlig begynner. – Det er veldig spesielt og moro å være nummer 100. Det som er viktig for oss er at vi har blitt en trafikksikkerhetskommune og at vi har fått konkretisert det arbeidet vi har gjort. Jeg håper at innbyggerne opplever at kommunen setter trafikksikkerhet mer i fokus i ulike sammenhenger og at de ser at vi løfter det fram som en viktig faktor, sier en stolt Hallgeir Kjeldal, ordfører i Bamble kommune.

Ingen laubær å hvile på

Telemark har jobbet iherdig med Trafikksikker kommune og Nissedal var faktisk den første kommunen som ble godkjent i Norge. Bamble blir nå den tiende i Telemark og nummer 100 i landet. Fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løksli deltok under godkjenningen og kan skryte av at Telemark består av ti prosent av alle godkjente trafikksikre kommuner. – Dette er ikke bare et skrivebordsarbeid. Dette krever oppfølging. Trafikksikkerhet er ikke bare noe vi kan vedta. Det er noe vi må forholde oss til hele tiden og det er helt klart at kommunene er veldig viktig aktør for trafikksikkerheten, sier Løksli. Her finner du oversikt over alle 100 kommuner som er trafikksikre kommuner: Her kan dere lese mer om Trafikksikker kommune.