11 mistet livet på veiene i oktober

Hittil i år har 89 omkommet i trafikken. Vinteren står for døra og Trygg Trafikk ber folk om å avpasse farten og være forberedt på glatt føre og vanskelige kjøreforhold.

I oktober omkom 11 i trafikken, og blant de omkomne er 7 menn og 4 kvinner. Samme måned i fjor mistet 11 personer livet i trafikken. Trygg Trafikk oppfordrer nå norske sjåfører til å være varsomme i tiden vi nå går inn i. Skift til vinterdekk nå Flere steder i landet er det allerede glatte veier, minusgrader og snø. Likevel drøyer mange for lenge med å skifte til vinterdekk. –  Mange ulykker vinterstid skjer med biler som har sommerdekk eller for dårlige vinterdekk. Uten skikkelige vinterdekk er du mer utsatt for en alvorlig ulykke. Du trenger vinterdekk selv om du bor i mildt kystklima ­, kjører mest på hovedveier eller veier som saltes ofte, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Pass på at dekkene ikke er slitte og at de har minst 3 millimeter mønsterdybde. Er dekkene slitt, får du dårligere veigrep. Demp farten og følg med I følge Johansen er det mer enn bare dekkskifte som er viktig å tenke på når vinteren melder sin ankomst. Her ligger hovedansvaret på den enkelte bilist. – De fleste ulykker skyldes sjåføren. Å tilpasse farten til føret er alfa og omega for vinterkjøring. Det dreier seg særlig om lavere fart inn mot svinger og kurver, og å ha god avstand til både fotgjengere, syklister og andre biler. Bremselengden på glatte veier kan være fire ganger lenger enn på tørr asfalt, forklarer Johansen. Advarer mot møteulykker Det meste av veinettet i Norge har ikke midtdeler. Glatt føre, snø og slaps øker faren for å komme over i motsatt kjørefelt. Når sjåføren ikke klarer å følge det oppkjørte sporet, kan bilen miste veigrepet og gå rundt. Det kan skje deg eller bilen som kommer mot deg. Sørg derfor for å ikke ha høyere fart enn at du rekker å reagere.   Fordeling trafikantgrupper Oktober Oktober Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Bilførere 5 3 44 49 Bilpassasjerer 3 2 9 16 Motorsyklister 0 5 16 22 Mopedister 0 0 1 1 Syklister 1 0 8 12 Fotgjengere 2 0 10 12 Akende 0 0 0 0 Andre 0 1 1 10 0 SUM 11 11 89 122

Fordeling fylker Oktober Oktober Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Østfold 0 2 5 5 Akershus 2 2 9 11 Oslo 1 0 3 4 Hedmark 0 1 3 8 Oppland 0 0 7 6 Buskerud 1 0 5 11 Vestfold 0 0 3 5 Telemark 0 0 2 4 Aust-Agder 0 0 0 1 Vest-Agder 0 3 3 9 Rogaland 1 1 8 14 Hordaland 3 1 11 7 Sogn og Fjordane 0 0 4 3 Møre og Romsdal 1 0 5 4 Sør-Trøndelag 0 1 4 9 Nord-Trøndelag 0 0 3 5 Nordland 1 0 6 6 Troms 0 0 7 4 Finnmark 1 0 1 6 SUM 11 11 89 122