11 personer omkom i trafikken i mai, 5 i pinsehelga

Av de 11 omkomne i mai, var 10 menn. 11 omkomne i mai er en liten økning fra de ti personene som mistet livet i trafikken i mai i fjor. Totalt for året er antall omkomne høyere enn i fjor – på tross av vesentlig mindre bilkjøring og trafikk. Spesielt pinsehelga ble dramatisk med hele…

– Politiet melder at de stadig tar flere som kjører for fort, og da er det på tide at folk tar til vettet og heller finner andre arenaer å leke på, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen. Pinsehelga ble en trist trafikkhelg med hele fem dødsulykker. Totalt har 42 personer omkommet i trafikken i år. På samme tid i fjor var det 39 omkomne. Det er et dårligere resultat enn mange forventet tatt i betraktning reiserestriksjonene som ble iverksatt. Ti av de elleve omkomne i mai, var menn. Seks bilførere, tre MC-førere, én bilpassasjer og én fotgjenger mistet livet i mai. To av de omkomne var i aldersgruppen 16-24 og to var i gruppen 45-64 år. Alder på fire av de omkomne er ikke klarlagt enda.

Over 8 av 10 omkomne i trafikken er menn

Av de 42 som har omkommet så langt i år, er hele 35 menn. Det betyr at 83 % av de som har mistet livet i trafikken i år, er menn. – Vi vet at det er flest menn som blir tatt i å kjøre for fort, og at de oftere blir hardt skadd eller omkommer i trafikken. Resultatene ville blitt mye bedre med bare kvinner på veien. Det er 7 kvinner som har mistet livet i trafikken så langt i år, der en omkom nå i mai. Nå er det på tide at menn lærer av kvinner i trafikken, sier Johansen. På denne tiden i fjor hadde 11 kvinner og 28 menn omkommet i trafikken.

Høy andel singelulykker

Seks av de omkomne i mai omkom som følge av en «singelulykke». Det er en høyere andel enn vanlig. Singelulykke kan for eksempel være en utforkjøring. To av singelulykkene har vært MC-ulykker. – Med færre biler på veien er det økt risiko for at flere råkjører. Og denne typen ulykker skjer typisk når farten har vært for høy og man mister kontrollen i en sving, sier Johansen.

Fortsatt 0 omkomne i Vestland

Vestland er det eneste fylket i Norge uten dødsulykker i år. Det er en gledelig nedgang fra tre omkomne på samme tid i fjor. – Det er veldig godt nytt å sjå nullen i Vestland fylke så langt i år. Samtidig veit vi at dette fort kan endre seg, og eg er uroa for sommaren med mykje ferietrafikk her vest. For at denne utviklinga skal halde fram er vi avhengige av at trafikantane køyrer etter forholda, konsentrerer seg om det som skjer på vegen og køyrer rusfritt, sier Knut Olav Røssland Nestås, regionleder i Trygg Trafikk Vestland. I nabofylkene Rogaland og Møre og Romsdal har det vært en dødsulykke så langt i år. For Møre og Romsdal kom den nå i mai. Vestfold og Telemark har i år hatt en negativ utvikling i dødsulykker sammenlignet med 2019. To personer omkom i trafikken i fylket i løpet av de første fem månedene i fjor mot åtte i samme periode i år. Denne måneden hadde Vestfold og Telemark to dødsulykker. Viken er likevel det fylket med flest dødsulykker så langt i år, 12 personer bosatt i fylket har mistet livet i trafikken så langt i 2020. Verken Trøndelag eller Nordland opplevde dødsulykker i trafikken i mai. Totalt for året har Nordland en liten nedgang i antall omkomne fra året før, mens Trøndelag har en liten økning.