12 omkom i juli-trafikken

Med 12 omkomne blir juli den måneden med flest trafikkofre så langt i år. Det er også en økning fra juli i fjor hvor 9 personer mistet livet i trafikken.

Etter flere måneder med nedgang i drepte i trafikken i år, fikk vi dessverre en økning nå i juli. Så langt i år har 42 personer mistet livet mot 55 personer i samme periode i fjor. – Vi vet av erfaring at sommeren dessverre er den perioden hvor flest mister livet i trafikken, og dette har vi også fått bekreftet i år med en dyster oversikt over antall omkomne i juli, sier Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Færre dødsulykker på MC

9 menn og 3 kvinner omkom i trafikken i juli. Av disse var 4 bilførere, 3 syklister 2 MC-førere, 1 fotgjenger, 1 mopedist og 1 traktorfører. Så langt i år har 4 personer omkommet på sykkel. 3 av disse dødsulykkene skjedde nå i juli måned der også Oslo fikk sin første dødsulykke på elsparkesykkel. På MC går derimot utviklingen i en mer positiv retning. – Selv om vi har hatt en økning i antall drepte nå i juli, har vi i år betydelig færre drepte på MC enn de siste årene. Så langt i år har 4 personer mistet livet på motorsykkel, mot 14 i samme periode året før, sier Heieraas.

Flere omkomne barn i trafikken

I 2019 oppnådde Norge en milepæl innen trafikksikkerhet da ingen barn under 15 år mistet livet gjennom et helt kalenderår. Dessverre har vi ikke oppnådd det samme verken i fjor eller i år. Så langt i år har 3 barn under 15 år mistet livet i trafikken. – Beklageligvis har vi hatt en økning i drepte barn under 15 år i trafikken. Det å sikre at barna våre kan være trygge i trafikken, er kanskje det viktigste vi jobber for, og derfor er det ekstra tungt når barn og unge mister livet i trafikken, sier Harald Heieraas i Trygg Trafikk.