12 omkom på veiene i september

Foreløpige tall viser at 92 personer har mistet livet i trafikkulykker hittil i 2015. Det er en klar nedgang fra 126 omkomne på samme tid i fjor.

I september 2015 døde 12 mennesker i trafikkulykker, viser foreløpige tall fra Trygg Trafikk. Ni av de omkomne var bilførere, en var mc-fører, en var bilpassasjer og en var fotgjenger. Ti av de trafikkdrepte var menn, mens to var kvinner. I gjennomsnitt de foregående fem år har 15 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned. Fordeling trafikantgrupper September September Januar – september Januar – september 2015 2014 2015 2014 Bilførere 9 6 45 51 Bilpassasjerer 1 3 12 25 Motorsyklister 1 1 20 20 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 0 2 6 11 Fotgjengere 1 1 7 12 Akende 0 0 0 0 Andre 0 2 2 7 SUM 12 15 92 126

Fordeling fylker September September Januar – september Januar – september 2015 2014 2015 2014 Østfold 1 1 7 7 Akershus 1 2 8 13 Oslo 0 1 3 3 Hedmark 1 1 5 6 Oppland 2 2 6 7 Buskerud 0 1 6 15 Vestfold 0 0 5 5 Telemark 1 0 4 7 Aust-Agder 1 1 6 3 Vest-Agder 0 1 5 6 Rogaland 1 1 6 8 Hordaland 0 0 3 10 Sogn og Fjordane 0 0 2 0 Møre og Romsdal 0 0 2 5 Sør-Trøndelag 0 0 3 9 Nord-Trøndelag 1 0 6 9 Nordland 1 1 8 7 Troms 2 1 5 1 Finnmark 0 2 2 5 SUM 12 15 92 126

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken. For mer informasjon, kontakt: Ann-Kathrin Årøen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, mob. 414 05 246, aroen@tryggtrafikk.no