122 har omkommet i trafikken hittil i år

Hittil i år har 122 personer omkommet i trafikken. Det er en økning på nesten 30 prosent fra i fjor. Frost, snø og mørke gjør kjøreforholdene vanskelige mange steder og Trygg Trafikk ber folk om å sjekke vær- og føreforhold før de legger ut på tur.

I oktober omkom 11 personer på norske veier. Blant de omkomne er det 10 menn og en  kvinne. – Det betyr dessverre at vi har lagt bak oss enda en måned med flere trafikkdrepte enn i samme periode i fjor. Ved utgangen av oktober i 2015 hadde 94 personer omkommet i trafikken, mens hele 122 har omkommet så langt i år. Vi er urolige over utviklingen, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Erfaringsmessig er det utforkjøringer og møteulykker som preger de alvorligste ulykkene i trafikken, og Trygg Trafikk-direktøren ber folk om å ta det rolig på veien. – Vi er inne i en tid der kjøreforholdene er svært krevende. Frost, snø og glatte veier skaper uforutsigbarhet og kjøreforholdene kan endre seg voldsomt på bare kort tid. Ta derfor forhåndsregler og sjekk vær- og føreforholdene før du skal ut, ber han. La kjøreforholdene bestemme dekkskift For mange kommer snø og glatte som en overraskelse og det kan skape store utfordringer hvis du ikke er riktig skodd. – Vi oppfordrer folk til å bruke fornuften og planlegge nøye før de skal ut på tur. Vet du at du skal passere områder hvor det er glatte veier og fare for snøføre anbefaler vi at du legger om til vinterdekk før du kjører. Selv om regelverket gir gode retningslinjer, er først og fremst kjøreforholdene som bør være veiviseren for når du skal skifte dekk, understreker Johansen. Se opp for slitte dekk Han oppfordrer folk til å sjekke vinterdekkene nøye før de legger om. – Gjør det til en vane at du alltid går over dekkene før du skifter for sesongen. Å bruke slitte eller gamle dekk kan få katastrofale følger. Elde og slitasje påvirker både grep og bremselengde, sier han. Også syklister og fotgjengere bør ta forhåndsregler når mørket siger på. Trygg Trafikk oppfordrer folk til å huske både lys og refleks. – Bare litt over 30 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks og det er for dårlig. Husk at hvis det er lyst når du går ut, kan det være bekmørkt når du skal hjem. Husk derfor alltid å ha en refleks i lommen på jakken, sier Johansen.  Trygg Trafikks høsttips

  • Sjekk alltid at du har refleks i jakkelommen, vesker og annet.
  • Legg aldri ut på tur uten å sjekke vær- og føreforhold.
  • Gå alltid over dekkene før du skifter for sesongen. Kravet til mønsterdybde på vinterdekk er 3 millimeter.
  • Mellom 1. november og første mandag etter andre påskedag er det tillatt å bruke piggdekk i Sør-Norge. I Nordland, Troms og Finnmark kan du kjøre med piggdekk mellom 16. oktober og 1. mai.

Fordeling trafikantgrupper Oktober Oktober Januar – oktober Januar – oktober 2016 2015 2016 2015 Bilførere 3 4 49 44 Bilpassasjerer 2 2 16 14 Motorsyklister 5 0 22 20 Mopedister 0 0 1 0 Syklister 0 0 12 5 Fotgjengere 0 1 12 9 Akende 0 0 0 0 Andre 1 0 10 2 SUM 11 7 122 94

Fordeling fylker Oktober Oktober Januar – oktober Januar – oktober 2016 2015 2016 2015 Østfold 2 0 5 7 Akershus 2 0 11 6 Oslo 0 1 4 4 Hedmark 1 0 8 5 Oppland 0 2 6 7 Buskerud 0 0 11 6 Vestfold 0 0 5 5 Telemark 0 0 4 4 Aust-Agder 0 0 1 6 Vest-Agder 3 0 9 5 Rogaland 1 2 14 8 Hordaland 1 0 7 3 Sogn og Fjordane 0 0 3 2 Møre og Romsdal 0 0 4 2 Sør-Trøndelag 1 2 9 5 Nord-Trøndelag 0 0 5 4 Nordland 0 0 6 8 Troms 0 0 4 5 Finnmark 0 0 6 2 SUM 11 7 122 94