13 personer omkom i april-trafikken

Av de totalt 26 personene som har mistet livet i trafikken så langt i år, så omkom halvparten av dem i april.

12 menn og 1 kvinne mistet livet i trafikken i forrige måned. Dette er en økning på 11 personer sammenlignet med april i fjor og vi har en total økning på 10 flere drepte i trafikken så langt i år. – Ser vi på året under ett har vi en økning sammenlignet med i fjor, og april har vært en ekstra kritisk måned, sier senior rådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen. Vi er på full fart inn i årstiden hvor det vanligvis skjer flere dødsulykker enn i andre perioder av året. Det har vært mye fint vær rundt om i landet i april. Dette, sammen med en korona-fri vår øker aktiviteten blant folk. Dette stiller større krav til hver og en av oss uansett hvordan vi tar oss fram i trafikken. Nå må vi skjerpe årvåkenheten og skru på sansene. 

Tre omkommet på sykkel/elsparkesykkel 

Hittil i år har tre omkommet i trafikken på sykkel, en syklist og to førere av elsparkesykkel. Alle ulykkene var kollisjonsulykker. – Mange finner fram sykkelen i disse dager og kan se frem til flotte opplevelser både på vei til jobb og i fritiden. Vi vet samtidig at syklister og elsparkesyklister i byområder har høy skaderisiko. De vanligste ulykkene på sykkel og elsparkesykkel er eneulykker som følge av kantstein, hull i veien eller lignende, men kollisjonsulykker gir de alvorligste skadene. Det er særlig inn i kryssituasjoner hvor disse ulykkene skjer, og her bør syklister være ekstra oppmerksomme for å ivareta sin egen sikkerhet, oppfordrer Johansen.  

God samhandling er en forutsetning for å unngå kollisjoner 

– I trafikken trenger vi å gi hverandre handlingsrom. Vi må gi andre trafikanter tid og plass, påpeker Johansen. Fysisk tilrettelegging er et viktig sikkerhetstiltak og må gjennomføres på de mest sårbare trafikantenes premisser. De som har minst beskyttelse og mindre krav om opplæring må prioriteres foran de med førerkort og bedre beskyttelse. Mange steder er det dessverre ikke  slik, og da må vi dele på den veien vi har til rådighet på en best mulig måte.  Manglende overholdelse av vikeplikt, skremmende og forvirrende plassering resulterer i utrygghet, irritasjon og misforståelser mellom trafikantene.– Trafikk skaper sterke følelser, og konfliktnivået mellom ulike trafikanter kan bli høyt, sier Johansen. At alle trafikanter har et ansvar for å ta hensyn, være oppmerksom og forsiktig, kan ikke gjentas for ofte. Det er et viktig grunnlag for at vi skal få færrest mulig ulykker i trafikken.  Alle har et ansvar, avslutter Johansen.