13 personer omkom i mai-trafikken

Så langt i år har 40 personer mistet livet i trafikken, det er fire mer enn i samme periode i fjor. Innlandet er spesielt hardt rammet.

Fjoråret ble dystert for trafikksikkerheten med en betydelig økning i antall drepte etter flere år med nedgang. Dessverre har vi så langt i år enda flere omkomne enn i fjor. – Nå går vi inn i sommermånedene, og det er i denne perioden flest blir drept i trafikken sammenlignet med de andre årstidene. Det betyr at vi som er ute på veien ikke må la oss friste til å klemme ned gassen på tørre fine veier i sommerværet. Det er i denne perioden vi ser flest alvorlige ulykker, som utforkjøringer og møteulykker, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk. Ingen syklister har mistet livet i år Det har vært størst økning i omkomne bilførere og fotgjengere så langt i år, mens det ikke har omkommet noen syklister. – Det er gledelig at ingen har omkommet på sykkel i år, samtidig skal vi ikke glemme at dette er en trafikantgruppe med mange ulykker som ikke fanges opp i den offisielle ulykkesstatistikken. Arbeidet med å sikre gode og sikre anlegg for syklende må fortsatt intensiveres, sier Solstad Steen. Ni drepte i Innlandet Innlandet er hardest rammet med ni drepte i år. Ikke siden 2011 har det omkommet så mange i løpet av årets fem første måneder. – Innlandet er et stort fylke i areal med mye gjennomfartstrafikk. Det har vært kraftige møteulykker, og i to av ulykkene omkom flere personer. Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykkene, men vi må gjenta at for høy fart og uoppmerksomhet, er to av de vanligste medvirkende årsakene til alvorlige ulykker. Vi håper innstendig at alle som er ute på veien, er bevisst på akkurat det nå i sommer, fortsetter Solstad Steen. Politiet varsler høy kontrollvirksomhet i sommer  Utrykningspolitiet (UP) varsler at de vil ha hyppig kontroll på strategiske plasser i hele sommer. Trygg Trafikk er glad for UPs satsing. – Vi vet at kontroll er at av de tiltakene som har størst effekt for å hindre alvorlige ulykker i trafikken. Dessverre virker det som om vi er mer redd for å miste førerkortet enn å miste, eller ta livet av noen i trafikken. Derfor er det viktig at UP er ute og får luket ut de farligste i trafikken, sier Solstad Steen.