136 tiltak mot trafikkdøden

Ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak skal bidra til at 200 færre skal bli drept eller hardt skadd i på norske veier de neste fire årene.

Dette er det ambisiøse målet for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. I 2017 ble om lag 750 drept eller hardt skadd på norske veier. Regjeringen har i Nasjonal transportplan satt som mål at antallet skal være redusert til 350 innen 2030. En utvikling i samsvar med dette betyr at det i 2022 ikke må være flere enn 550 drepte eller hardt skadde. Med uforminsket styrke – Selv om utviklingen har vært svært positiv og Norge er verdensledende på trafikksikkerhet, må kampen mot trafikkdøden fortsette med uforminsket styrke. Det er satt tøffe mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er mer enn tall og statistikk – dette handler om mennesker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. På vegne av Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene, sju storbykommuner og Vegvesenet overleverte han tirsdag tiltaksplanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Til sammen har aktørene i «trafikksikkerhetsfamilien» identifisert 136 konkrete tiltak innen 13 ulike innsatsområder for den kommende fireårsperioden. I verdenstoppen – Det er mange viktige enkelttiltak. Men det er summen av tiltak som er denne planens virkelige styrke. Langsiktighet, samarbeid og systematisk arbeid fra flere aktører over tid er avgjørende. Alle gode krefter står nå samlet og opptrer koordinerte i dette arbeidet, sier vegdirektøren. Gustavsen peker på at hele verden ser til den norske trafikksikkerhetsmodellen for å lære. – Vi jager hele tiden ny kunnskap som vi deler på tvers. Denne brukes til målrettet innsats der vi vet det er nødvendig og hvor det virker. De 136 tiltakene er hentet fra 13 ulike innsatsområder, som dekker sentrale satsinger. Men i tillegg vil aktørene være på leting etter nye effektive tiltak som kan bidra til ytterligere reduksjon. – Utfordringer knyttet til fart og rus og hensynet til gående og syklende krever mer omfattende og nye tiltak enn det som allerede ligger i planen, sier vegdirektøren. Videre mot nullvisjonen Trafikksikkerhet-aktørene vil videre mot visjonen om null drepte og hardt skadde i vegtrafikken. – Tiltakene i denne planen og styrken i vårt samarbeid vil bringe oss enda nærmere, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Men aktørene advarer likevel. Det kreves stor uttelling på tiltakene for å nå de ambisiøse målene. Her spiller en rekke forhold inn, som trender, teknologisk- og økonomisk utvikling og politiske prioriteringer innenfor ulike samfunnsområder. ***Kontaktpersoner:

  • Statens vegvesen: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Statens vegvesen treffes via kommunikasjonsrådgiver Kjell Bjørn Vinje, telefon 951 36 757
  • Trygg Trafikk: Direktør Jan Johansen, telefon 905 98 730
  • Politiet: Kommunikasjonsrådgiver Dag Gjærum, telefon 951 97 955
  • Helsedirektoratet: Seniorrådgiver Live Bøe Johannessen, telefon 990 02 600.
  • Utdanningsdirektoratet: Seniorrådgiver Frode Midtgård, telefon 905 12 815
  • Buskerud fylkeskommune: Fylkesdirektør Gro R. Solberg (på vegne av landets fylker/ storbykommuner), telefon 908 92 734

Dette er en felles pressemelding fra Statens vegvesen, Politiet, Trygg Trafikk, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, landets fylker og sju storbyområder