14 personer omkom i trafikken i juni

Sommeren er høysesong for trafikkulykker og 14 personer mistet livet i trafikken i juni. De siste fem årene har i gjennomsnitt 47 mennesker omkommet i de tre sommermånedene.

Etter flere år med nedgang i antall dødsulykker i trafikken er Trygg Trafikk bekymret for at nedgangen nå stopper opp. Halvveis ut i 2018 har det i Norge omkommet 47 personer mot 45 i samme periode som i fjor. I juni i fjor omkom 10 personer i trafikken. – Dersom vi skal få ned ulykkestallene ytterligere må det gjennomføres flere tiltak. Farten må ned, beltet på og vi må konsentrere oss om trafikkbildet. De fleste ulykker skyldes menneskelige feil i trafikken, sier kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk. Norge verdens mest trafikksikre land Norge er for tredje året på rad kåret til verdens mest trafikksikre land. Ingen andre land har hatt en større reduksjon i antall dødsulykker i Europa enn Norge viser en rapport fra det europeiske transportsikkerhetsrådet. – Vi er heldige som bor i det mest trafikksikre landet i verden. Vi kan ikke bruke dette som en hvilepute fordi det er fremdeles mange som mister livet eller blir alvorlig skadet, sier Årøen. 25 250 dør på veien i EU I EU-landene døde det 25.250 i trafikken i 2017. Det europeiske trafikksikkerhetsrådet konkluderer med at trafikksikkerhetsarbeidet i Europa har stagnert de siste fire årene, og ber derfor nasjonale myndighetene om å trappe opp trafikksikkerhetsarbeidet. – Hvis vi sammenligner oss med resten av Europa ser vi at trafikksikkerheten er god i Norge. Dette viser at vi som skal på bilferie utenlands må være ekstra forsiktige. Det er mye høyrere risiko for ulykker i resten av verden enn det er her i Norge, sier Årøen. Fordeling trafikantgrupper Juni Juni Jan-Jun Jan-Jun 2018 2017 2018 2017 Bilførere 8 1 31 20 Bilpassasjerer 1 2 2 4 Motorsyklister 3 5 5 9 Mopedister 0 0 1 1 Syklister 2 1 5 3 Fotgjengere 0 1 3 7 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 0 1 SUM 14 10 47 45

Fordeling fylker Juni Juni Jan-Jun Jan-Jun 2018 2017 2018 2017 Østfold 0 1 1 1 Akershus 1 1 3 2 Oslo 0 0 2 1 Hedmark 1 0 3 1 Oppland 0 2 1 4 Buskerud 3 0 4 4 Vestfold 0 0 1 2 Telemark 0 1 2 1 Aust-Agder 0 0 3 0 Vest-Agder 0 1 2 2 Rogaland 2 1 4 5 Hordaland 1 1 4 5 Sogn og Fjordane 2 0 3 3 Møre og Romsdal 2 0 5 3 Trøndelag 0 0 2 5 Nordland 2 0 5 3 Troms 0 2 2 3 Finnmark 0 0 0 0 SUM 14 10 47 45

oversikt over antall omkomne i trafikken pr juni 2018 Last ned filen