16 omkom på veiene i juli

65 mennesker har mistet livet i trafikken fra januar til august. I samme periode i fjor omkom 93 personer.

Foreløpige tall viser at 16 personer omkom på veiene i juli. Av de omkomne var ti menn og seks kvinner. Fem av de omkomne var bilførere, fire var bilpassasjerer, fire var mc-førere, en var syklist, en var ATV-fører og en var fotgjenger. I gjennomsnitt de foregående fem år har 18 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned. Fordeling trafikantgrupper Juli Juli Januar – juli Januar – juli 2015 2014 2015 2014 Bilførere 5 7 28 39 Bilpassasjerer 4 5 8 19 Motorsyklister 4 6 16 16 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 1 0 4 4 Fotgjengere 1 0 7 10 Akende 0 0 0 0 Andre 1 0 2 5 SUM 16 18 65 93

  Fordeling fylker Juli Juli Januar – juli Januar – juli 2015 2014 2015 2014 Østfold 1 1 5 5 Akershus 2 0 5 10 Oslo 0 0 3 2 Hedmark 3 2 4 3 Oppland 0 2 4 4 Buskerud 0 0 3 12 Vestfold 0 0 4 4 Telemark 0 1 2 6 Aust-Agder 0 0 6 1 Vest-Agder 0 1 3 3 Rogaland 2 0 4 6 Hordaland 1 1 2 10 Sogn og Fjordane 0 0 2 0 Møre og Romsdal 0 2 2 5 Sør-Trøndelag 1 3 2 7 Nord-Trøndelag 2 4 4 8 Nordland 4 0 5 4 Troms 0 0 3 0 Finnmark 0 1 2 3 SUM 16 18 65 93

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken. Kontaktperson: Direktør Jan Johansen, mobil 905 98 730 jjohansen@tryggtrafikk.no