16 personer mistet livet i trafikken i september 

Det gjør september til måneden med flest omkomne i trafikken hittil i år. Totalt 70 personer har mistet livet i trafikken i 2021.

Mens september var måneden med færrest omkomne i 2020 er det i 2021 måneden med flest omkomne. I fjor mistet to menn livet i trafikken i september, mens 15 menn og én kvinne har omkommet i september 2021.  – Vanligvis er september blant månedene med flest dødsulykker. Vi vet ikke hvorfor omkomne i trafikken var så mye lavere i fjorårets september. I år er september dessverre en trist måned for trafikksikkerheten, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.  Av de omkomne var det åtte bilførere, fire motorsyklister, tre fotgjengere og én på ATV.   

Flere omkomne så langt i år enn i fjor 

Etter å ha hatt nedgang i antall drepte i trafikken i år i forhold til i fjor er det per september 2021 flere som har omkommet i trafikken i år, sammenlignet med samme tidspunkt i 2020.  Til sammen har 70  personer mistet livet i trafikken så langt i 2021. Det er fire flere enn på samme tid i 2020.   – Vi har ligget an til å få færre omkomne i år enn i fjor, men juli, august og september har dessverre vært preget av mange dødsulykker. Totalt mistet 38 personer livet i trafikken disse tre månedene. Det er en økning i forhold til hva det har vært de siste årene, og vi må tilbake til 2016 for å finne høyere antall omkomne i løpet av de samme månedene, sier Johansen. – Bak tallene ligger enkelthendelser som påvirker livene til mange mennesker på en svært alvorlig måte. Vi som jobber med trafikksikkerhet tar dette på største alvor og vil fortsette det systematiske samarbeidet mot visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, avslutter han.