170 har mistet livet hittil i 2013

170 personer har mistet livet i trafikken fra januar til november 2013. I samme periode i 2012 omkom 139 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i november 2013 er 11. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet 12. Dette ble også det endelig tallet for november 2012. I gjennomsnitt de foregående fem år er 12 personer omkommet i veitrafikkulykker i november måned.   Tallene i november 2013 fordeler seg slik: syv bilførere, en bilpassasjer og tre fotgjengere.   Av de til sammen åtte omkomne i bil ble fire drept i kollisjon med annet kjøretøy og fire i utforkjøringsulykker.   Av de 11 omkomne var syv menn og fire kvinner. Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Fordeling trafikantgrupper November November Januar-november Januar-november 2013 2012 2013 2012 Bilførere 7 6 89 66 Bilpassasjerer 1 0 25 17 Motorsyklister 0 0 21 17 Mopedister 0 0 3 4 Syklister 0 1 10 12 Fotgjengere 3 4 15 18 Akende 0 0 2 0 Andre 0 1 5 5 SUM 11 12 170 139

  Fordeling fylker November November Januar-november Januar-november 2013 2012 2013 2012 Østfold 1 1 7 6 Akershus 1 0 8 12 Oslo 0 1 2 7 Hedmark 1 1 8 11 Oppland 0 1 10 8 Buskerud 0 1 18 9 Vestfold 1 0 5 5 Telemark 0 1 8 7 Aust-Agder 0 0 5 6 Vest-Agder 0 1 6 7 Rogaland 2 1 18 13 Hordaland 0 0 13 14 Sogn og Fjordane 0 2 9 4 Møre og Romsdal 0 1 12 6 Sør-Trøndelag 0 1 8 5 Nord-Trøndelag 2 0 11 2 Nordland 2 0 11 8 Troms 0 0 6 9 Finnmark 1 0 5 0 SUM 11 12 170 139

Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 958 87 588