2 av 10 bruker aldri sykkelhjelm

2 av 10 syklister bruker fortsatt aldri hjelm. Selv om flertallet av norske syklister er hjelmbrukere, er Trygg Trafikk bekymret over at utviklingen står stille. – Det bekymrer oss at så mange fortsatt ikke har skjønt det. Vi trenger en skikkelig holdningsendring, sier Ann-Helen Hansen fra Trygg Trafikk.

Det viser en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av YouGov på oppdrag fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, hvor de har kartlagt norske syklisters – personer som har syklet det siste året – vaner og holdninger. Selv om resultatene viser at nesten 7 av 10 – 66 prosent – alltid eller ofte bruker hjelm, Trygg Trafikk er langt fra fornøyd. – Vi er naturligvis glade for at de fleste tross alt er flinke til å bruke hjelm. Men hodeskader utgjør fortsatt et stort problem blant de som skader seg på sykkel og det bekymrer oss at såpass mange fortsatt dropper sykkelhjelmen, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. 2 av 10 – 19 prosent sier nemlig at de konsekvent aldri bruker hjelm, mens 15 prosent gjør det sjelden. – Det største problemet er at det er marginale endringer fra tidligere års undersøkelser. Tallene står mer eller mindre på stedet hvil. Det viser at vi trenger en skikkelig holdning- og adferdsendring blant en stor del av norske syklister. Hjelmen bør være en selvfølge når du setter deg på sykkelen.

Flertallet ønsker fortsatt hjelmpåbud

Undersøkelsen viser også at flertallet – 62 prosent – av alle nordmenn faktisk mener hjelm burde vært påbudt for alle. Det er nøyaktig like stor andel som i fjor. – Denne undersøkelsen viser at befolkningen ønsker et sykkelhjelmpåbud. Det er godt dokumentert at hjelm forebygger hodeskader blant syklister, og det finnes kun dårlige unnskyldninger for å droppe hjelmen. Det er ingen rasjonelle grunner til at sykkelhjelm ikke bør være påbudt på samme måte som sikkerhetsbelte i bil. Men ideelt sett så hadde det ikke vært nødvendig med et påbud for å få opp bruken av sykkelhjelm, påpeker Hansen.

De eldste dårligst i klassen

Undersøkelsen at kvinner er flinkere til å passe på topplokket enn menn. Mens 51 prosent av kvinnene sier de alltid bruker hjelm, svarer bare 44 prosent av mennene det samme. – Kvinner er generelt tryggere i trafikken, også på sykkelen. Vi ser at nesten 9 av 10 trafikkdrepte er menn, og skadetallene våre gjenspeiler inntrykket av at kvinner tar mindre risiko i trafikken enn menn, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring. Aldersgruppen med den største andelen ikke-brukere av sykkelhjelm er faktisk de over 60 år. – Her svarer nesten 3 av 10 – 27 prosent – at de konsekvent aldri bruker hjelm. Jeg tenker at mange trolig henger fast i gamle vaner, og flere burde tenke over at de er et forbilde for yngre generasjoner – også på sykkelen, sier Brandeggen. «Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 04. – 09. mai gjennomført til sammen 1003 CAWI-intervjuer med nordmenn i alderen 18+ år.»