20 omkom på veiene i september 2013

140 personer har mistet livet i trafikken hittil i 2013. I samme periode i fjor omkom 113 personer i veitrafikkulykker.

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i september 2013 er 20. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet åtte. Dette økte med to slik at det endelig tallet for september 2012 endte på 10. I gjennomsnitt de foregående fem år er 17 personer omkommet i veitrafikkulykker i september måned. Tallene for september fordeler seg på åtte bilførere, tre bilpassasjerer, seks motorsyklister, en mopedist, en syklist og en fotgjenger. Av de til sammen 11 omkomne bilførerne/-passasjerene ble seks drept i kollisjon med annet kjøretøy, tre i eneulykker, en i sammenstøt med elg og en fikk last fra møtende bil i fronten. Av de 20 omkomne var 15 menn og fem kvinner. Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Fordeling   trafikantgrupper September September Jan-sept Jan-sept 2013 2012 2013 2012 Bilførere 8 5 73 54 Bilpassasjerer 3 1 19 17 Motorsyklister 6 0 21 14 Mopedister 1 1 2 4 Syklister 1 0 10 10 Fotgjengere 1 2 11 12 Akende 0 0 2 0 Andre 0 1 2 2 SUM 20 10 140 113

Fordeling fylker September September Jan-sept Jan-sept 2013 2012 2013 2012 Østfold 1 2 6 5 Akershus 0 0 7 12 Oslo 1 1 2 5 Hedmark 1 2 5 8 Oppland 1 1 8 5 Buskerud 3 0 17 7 Vestfold 1 0 3 5 Telemark 0 0 6 688 Aust-Agder 2 0 4 4 Vest-Agder 1 0 4 4 Rogaland 2 2 14 10 Hordaland 3 1 13 13 Sogn og Fjordane 1 0 6 2 Møre og Romsdal 1 0 10 5 Sør-Trøndelag 2 0 9 4 Nord-Trøndelag 0 1 8 2 Nordland 0 0 8 8 Troms 0 0 6 8 Finnmark 0 0 4 0 SUM 20 10 140 113