2023 – et trist ulykkesår i trafikken

I 2023 omkom 118 personer i trafikken. Trygg Trafikk er bekymret for utviklingen. – Den positive trenden har stagnert. Vi vil trenge enda sterkere trafikksikkerhetstiltak, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Fjoråret endte med to flere omkomne enn året før. Vi har ikke sett så høye tall på drepte i trafikken siden 2016. – 2023 ble et trist år for trafikksikkerheten. Etter flere år med positiv nedgang, kan vi nå se tilbake på to år med jevnt høye dødstall. Når pilen går i feil retning må vi intensivere innsatsen, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. Han peker på de folkevalgte i kampen mot trafikkdøden. – Vi ligger dårlig an til å nå nasjonale mål og nullvisjonen om ingen drepte og hardt skadde i trafikken. Nå trenger vi politisk handlekraft gjennom intensivert innsats, rett og slett fordi noen av de viktigste virkemidler ligger i økonomisk rammeverk og regulering. Det bør innebære økte midler til blant annet forebyggende trafikantrettet arbeid, flere politikontroller, målrettede infrastrukturtiltak der de mest alvorlige trafikkulykkene skjer og mer bruk av strekningsmåling. Trafikantene må oppleve at det er en reell risiko for å bli oppdaget hvis de bryter trafikkreglene. Den såkalte oppdagelsesrisikoen er viktig for å påvirke atferd og ulykker, sier Johansen. Rekordmange omkomne barn Mannlige bilførere topper som vanlig den dystre ulykkesstatistikken, selv om andelen omkomne kvinner og bilpassasjerer også har økt. Et lyspunkt er at bare 6 fotgjengere omkom – det laveste tallet siden 1939. Tragisk nok omkom så mange som 7 barn under 16 år – og totalt 28 barn og unge under 25 år. Ikke siden 2009 har tallet på omkomne barn vært så høyt. – Antallet omkomne barn er det høyeste på nesten 15 år. Det er nedslående. Vi har over lang tid arbeidet målrettet med trafikksikkerhet for de minste, noe som ga betydelig nedgang i drepte og hardt skadde barn og unge. Denne triste utviklingen må vi se nærmere på, sier Johansen. Urovekkende ruskjøring Ruskjøring er et økende problem. En veikantundersøkelse gjennomført av politiet i 2022, viste en dobling av førere i ruset tilstand sammenlignet med undersøkelser i 2015 og 2019. Samtidig viser Statens vegvesens dybdeundersøkelse av dødsulykker i 2022 at rus er en sannsynlig medvirkende årsak i 1 av 4 ulykker. Å forhindre ruskjøring krever samarbeid mellom flere fagområder. I tillegg til å øke oppdagelsesrisikoen gjennom mer ressurser til politiet, må nye løsninger vurderes. For eksempel alkolås for promilledømte for å hindre gjentakelsesfare. – Mens vi utvikler og venter på nye og virkningsfulle tiltak, må vi også minne om at den enkelte kan bidra mye til økt sikkerhet i trafikken. Personlige valg er den enkeltfaktor som har størst betydning for egen og andres sikkerhet, avslutter Johansen.

Oversikt over omkomne i trafikken 2023Last ned filen