Over 3 300 hardt skadde i trafikken

Færre omkommer i trafikken, men de siste fem årene har over 3 300 personer blitt hardt skadd – Alvorlige trafikkulykker kan ha ødelagt flere tusen liv sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

9 personer omkom i mai-trafikken. Så langt i år har det omkommet 33 personer i trafikken, mens det på samme tid i fjor omkom 35 personer. I gjennomsnitt har det omkommet 12 personer i mai måned de siste fem årene. I fjor omkom det 12 personer i mai. 3 393 hardt skadde siste fem årene Selv om det er færre som omkommer i trafikken enn tidligere har antall personer som blir hardt skadde vært stabilt de siste fem årene på mellom 650 og 700 personer per år. – Opp i mot 700 personer hvert år blir altså rammet og i løpet av de siste fem årene utgjør dette innbyggerantallet i en gjennomsnittlig liten norsk kommune. Å bli hardt skadd i trafikken kan ødelegge et liv. Mange blir aldri helt seg selv igjen. Det påvirker ikke bare livskvaliteten til den skadde, men også de nærmeste. Det snur livet på hodet og det får konsekvenser for alt fra helse til økonomi. Vi må iverksette tiltak som både sikrer færre omkomne, men som også medfører at færre ender opp hardt skadde i trafikken, sier Johansen Færre mister livet Det er færre som omkommer på norske veier i dag, enn det har vært de siste fem årene. I 2013 omkom det 187 personer mot 106 i fjor. I samme periode har antallet hardt skadde holdt seg stabilt høyt og på samme nivå. – Kroppen vår tåler ikke mer enn før, men bedre skadebehandling, endret kjøreadferd, sikrere veger og kjøretøyteknologi bidrar til å redde flere liv enn tidligere. Selv om det er flere som overlever et trafikkuhell nå enn tidligere har vi en lang vei å gå når det kommer til alle som blir hardt skadd i trafikken avslutter Johansen.