4 personer omkom i trafikken i juni

Sommertrafikken har startet og så langt har den kostet fire personer livet. Det er  likevel en nedgang fra ni omkomne i juni i fjor. – Dette er det laveste antall omkomne vi  har sett i juni i nyere tid, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

– Det er fortsatt for mange liv som går tapt i trafikken selv om vi nå ser en nedgang. Sommeren er den perioden av året hvor det vanligvis omkommer flest i trafikken, sier Johansen. 29 omkomne i første halvår  I tillegg til et rekordlavt antall omkomne i juni er det tilsvarende lavt for årets første halvår.  29 personer har mistet livet så langt i år mot 46 i samme periode som i fjor. – Vi skal ikke lenger tilbake enn til juni 2010 hvor vi i den enkeltmåneden hadde 31 drepte i trafikken. Nå har vi 29 drepte etter et halvår. Selv om det er en klar nedgang, så skal vi ikke glemme at det fortsatt er for mange som har mistet livet og det i seg selv utgjør en stor skoleklasse målt i antall mennesker, sier Johansen. Fokus på hardt skadde   Til tross for færre drepte i trafikken, har vi en økning blant hardt skadde. Dette er ulykker som vi må sette søkelyset på og få mer kunnskap om, mener Trygg Trafikk. – Vi i Trygg Trafikk jobber utelukkende for en visjon om at vi skal ha null drepte og hardt skadde i trafikken, og da liker vi dårlig at vi ikke ser den samme reduksjonen i hardt skadde som i drepte. Det er åpenbart at det må prioriteres langt tøffere for at vi skal få færre hardt skadde i trafikken, sier Johansen. Ingen drepte i Oslo og Nordland  Det er kun i fylkene Oslo og Nordland hvor det ikke har vært drepte i trafikken så langt. – I Nordland forventer vi en god del gjennomgangstrafikk og ikke minst mange ferierende på veiene i sommer. Høye hastigheter og mye trafikk på smale veier hvor både bobiler og tungtransport skal frem, innebærer en risiko for alvorlige ulykker. I Oslo registrerer vi at Oslo skadelegevakt rapporterer om mange alvorlige skader på sykler og elsparkesykler. Vi håper at man uavhengig av geografi er oppmerksomme i trafikken og ikke minst viser hensyn til de rundt seg, sier Johansen.