6 av 10 av norske syklister slurver med hjelmen

De fleste av oss slurver med sykkelhjelmen, særlig på de korte turene. Men når ungene er med på tur, tar vi den på. Trygg Trafikk advarer. – Få på deg hjelmen! Det er ikke noe mindre farlig å sykle alene enn sammen med barna, sier Ann-Kathrin Årøen i Trygg Trafikk.

Den landsomfattende undersøkelsen gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring blant norske syklister avslører dårlige holdninger og praksis når det gjelder bruk av sykkelhjelm. Nær 30 prosent av alle som sykler svarer at de aldri, sjelden eller bare av og til bruker hjelm. 14 prosent sier ”som oftest.” Og 20 prosent har ikke hjelm i det hele tatt! Altså har mer enn 6 av ti av oss betydelig forbedringspotensial. – Hvis du slår hodet i asfalten, er hjelm din eneste beskyttelse mot veldig alvorlige hodeskader. Da er det temmelig håpløst at så mange av oss fortsatt dropper hjelmen. Her må folk skjerpe seg, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Ann-Kathrin Årøen. Passer på barna- men ikke seg selv! Når det gjelder barna våre, er virkeligheten en annen. 85 prosent sier at barna alltid har hjelmen på. Og 71 prosent av de som faktisk har en hjelm, sier de alltid bruker den når de selv sykler sammen med barna. Men andelen raser ned til 44 prosent når de sykler alene. Leder i Tryg Forsikring i Norge, Espen Opedal er svært fornøyd med at vi nesten er i mål på hjelmbruk blant barn, men bekymret over at de voksne henger etter. – Vi voksne må skjønne at dette gjelder oss også. Det er ikke er noen forskjell på stor og liten, kort og lang tur. Sykkelturer uten barna er ofte mer risikofylte. Da bør du i hvert fall bruke hjelm, sier han. – Kortturen er verstingen Undersøkelsen viser at kun 35 prosent av syklistene alltid bruker hjelm. Bevisstheten om hjelmbruk er også ulikt fordelt mellom ulike typer syklister, og treningsentusiastene er best i klassen. I denne gruppen svarer 51 prosent at de alltid benytter hjelm når de sykler. – For «treningsproffen» på langtur er hjelm en helt naturlig del av treningsantrekket. Verre er det med de som «bare skal» en kort tur. At turen er kort er den vanligste unnskyldningen for å droppe hjelm – og den dårligste. Det er akkurat like farlig å sykle kort som å sykle langt, forklarer Årøen. Blant de som ikke alltid bruker hjelm er den vanligste unnskyldningen at de sykler så korte avstander at hjelm oppleves som overflødig (35 prosent). Andre unnskyldninger som fremheves er at hjelm er upraktisk å bære med seg når de har parkert sykkelen (24 prosent) og at de likevel sykler så forsiktig at hjelm vurderes som unødvendig (21 prosent). Opedal legger til: – Vi får årlig inn mange tilfeller av hodeskader etter sykkelulykker. Det er til dels svært alvorlig skader det er snakk om, hvor mange har skadet seg for livet. Mange kunne unngått å bli uføre eller fått varige hodeskader hvis de bare hadde brukt hjelm. Hjelm er en billig forsikring som redder liv.   Om sykkelulykker:

  • Hvert år dør rundt 10 syklister og omlag 65 syklister blir årlig hardt skadd i trafikken, i følge Trygg Trafikk. Men skadetallene er trolig høyere siden ikke alle skader blir rapportert til politiet og dermed Statistisk sentralbyrå.
  • Kartlegging fra Legevakten i Oslo viste i 2014 at det var hele 1674 skader etter sykkelulykker. Dette var 13 ganger mer enn de offisielle tallene.
  • Traumesenteret ved Oslo universitetssykehus registrerer en stor økning i sykkelulykker. I 2001 var det 41 ulykker registrert, og i 2015 hele 194. Dette er nesten en femdobling på 14 år.