7 av 10 vil ha sykkelhjelmpåbud

72 prosent av alle nordmenn ønsker sykkelhjelmpåbud for alle. Det kommer fram i en undersøkelse fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

– Vi registrerer med stor interesse at så mange mener det bør være påbud om sykkelhjelm for alle som sykler eller bruker elsykkel. Hjelmbruken i Norge har økt over en lengre tid, men det er fortsatt langt igjen før alle som sykler bruker hjelm. Vi følger ulykkesutviklingen og forskningen rundt hjelmpåbud tett og vurderer kontinuerlig om et generelt påbud er noe vi vil anbefale, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk. 

Bare 11 prosent mener at et påbud bare bør gjelde barn under 16 år, og kun 14 prosent er mot påbud i sin helhet. De under 30 er mest skeptiske til påbud, hvor kun halvparten – 50 prosent – ønsker et påbud. Blant de over 60 år ønsker 79 prosent et påbud velkommen.

Må forberede oss på flere syklister

– Syklister blir en stadig større del av trafikkbildet, og det er en politisk ønsket utvikling at flere sykler og går. Men i de store byene har vi sett en stor økning i sykkelulykker de siste årene. Syklende og gående må prioriteres i trafikkbildet. Det kan også innebære større grad av regulering i fremtiden, og det er ikke unaturlig å tenke seg at et fremtidig hjelmpåbud kan bli en realitet, sier Steen. Han får støtte av Torbjørn Brandeggen fra Tryg Forsikring: – Vår oppfatning er at det bør bli et hjelmpåbud for syklister. Vi tror det er et viktig bidrag til å redusere og forhindre hode- og ansiktsskader, ikke minst blant barn. Andelen hardt skadde syklister i de største byområdene i Norge har økt dramatisk de siste 10 årene, og spesielt i møte med biler er myke trafikanter som syklister veldig sårbare. Å bruke hjelm er enkelt, og den viktigste beskyttelsen en syklist kan ha, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Vil ha utleiere av el-sparkesykler på banen

Også for el-sparkesykkel mener et flertall – 67 prosent – at et hjelmpåbud er på sin plass. 13 prosent ønsker det kun for barn under 16 år, og 13 prosent er mot et påbud.  – El-sparkesykkel er ikke et leketøy, noe skadetallene til legevakten bekrefter. De kommer hurtig opp i fart, og treffer man en fortauskant fyker man lett fremover. Undersøkelser viser at nær halvparten av de som blir skadd får hodeskader, og at langt færre bruker hjelm på el-sparkesykkel sammenlignet med på sykkel og el-sykkel. Spesielt håper vi utleiere av el-sparkesykler kommer på banen med en løsning hvor publikum enkelt får tilgang til hjelm når de leier en el-sparkesykkel, sier Brandeggen. Om undersøkelsen: Den landsrepresentative undersøkelsen er gjennomført blant 1603 respondenter av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.  På spørsmålet «Bør det være påbudt å bruke sykkelhjelm på vanlig sykkel/el-sykkel?» svarte:

  • 72 prosent «Ja, for alle»
  • 11 prosent «Ja, men bare for barn under 16 år»
  • 14 prosent «Nei»
  • 3 prosent «Annet/vet ikke»

På spørsmålet «Bør det være påbudt å bruke sykkelhjelm på el-sparkesykkel?» svarte:

  • 67 prosent «Ja, for alle»
  • 13 prosent «Ja, men bare for barn under 16 år»
  • 13 prosent «Nei»
  • 7 prosent «Annet/vet ikke»

Om hjelmbruk i Norge: I 2018 ble det registrert en bruksandel på 63 prosent når det kommer til bruk av sykkelhjelm i Norge. Flinkest er barn under 12 år med en bruksandel på 83,5 prosent.