8 personer omkom i mai-trafikken

8 omkomne i mai er en økning fra 7 personer fra mai i fjor. Totalt har 25 personer mistet livet i trafikken så langt i år. Det er 12 færre enn på samme tid i fjor.

Av de 25 personene som har omkommet i trafikken så langt i år, er 18 menn. På samme tid i fjor hadde 31 menn omkommet i trafikken. Alle de åtte omkomne i mai, er menn. – Vi har dessverre fått flere dødsulykker de siste dagene og vi liker dårlig at vi har flere omkomne i mai i år enn i fjor. I tillegg er vi på full fart inn i sommeren hvor det vanligvis skjer flere dødsulykker enn i andre perioder av året. Ser vi på året under ett har vi en nedgang sammenlignet med i fjor og det er færre mannlige bilførere som har omkommet i trafikken i år enn tidligere år, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen.

Ingen omkomne på sykkel  

Ingen har mistet livet på sykkel så langt i år. Det er første gang siden før 1990 at ingen syklister har omkommet etter årets fem første måneder. – Det er naturlig at flere og flere finner fram sykkelen i disse dager. Vi vet at syklister i by har langt høyere ulykkesrisiko sammenlignet med fotgjengere og bilister. Til tross for at ingen syklister har mistet livet til nå i år, vet vi at vi har en god del hardt skadde. De vanligste ulykkene på sykkel er utforkjøring eller fall og det eneste sikkerhetsutstyret du har som syklist er sykkelhjelmen. Bruk den, oppfordrer Solstad Steen. 

Økning i hardt skadde 

Selv om vi har hatt en reduksjon i antall drepte de siste årene, er ikke utviklingen for hardt skadde like positiv. Den ferskeste oversikten over hardt skadde viser en økning fra 2019 til 2020. I 2019 ble 565 hardt skadet i trafikken, mens det i fjor var hele 627 hardt skadde. Det er også flere enn snittet for de siste fem årene. Vi vet lite om hvor mange som er blitt hardt skadd i 2021, men det er nettopp publisert en oversikt over hardt skadde i trafikken for 2020, Det var dessverre ingen hyggelig lesning. Det å bli hardt skadd i trafikken kan ødelegge liv og begrense livskvaliteten både for de direkte involverte og pårørende.  Dette er et alvorlig samfunnsproblem som fortjener ekstra fokus i tiden framover, avslutter Solstad Steen.