8 av 10 vil påby refleks

Nå ønsker 78 prosent av befolkningen en lov som påbyr bruk av refleks i mørket. – Hvis folk brukte refleks, kunne vi sluppet mange alvorlige ulykker, sier Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Stadig flere ønsker et påbud om refleks. Det viser en spørreundersøkelse fra Ipsos MMI, gjort på oppdrag fra Trygg Trafikk og Sparebank1 Forsikring. Vi ser en liten økning i tallene siden fjoråret. Da svarte 76 prosent ja til reflekspåbud. – Nå håper vi samferdselsminister Marit Arnstad lytter til folket. Det vil kunne redusere ulykkene med drepte og skadde fotgjengere, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk.

Glemmer refleksene

I årene 2006-2011 døde 152 fotgjengere på norske veier, ifølge Statistisk sentralbyrå. Av disse var hele 70 prosent over 55 år. Det viser at middelaldrende og eldre er svært utsatte som gående i trafikken. Samtidig vet vi at voksne generelt er lite flinke til å bruke refleks. – I samme periode ble totalt 4332 fotgjengere skadd. Det sier noe om hvor stort problemet er. Nå ber vi politikerne ta dette på alvor og innføre et påbud, slik Finland gjorde i 2003, sier Sandberg. I årevis har bedrifter og organisasjoner pøst ut gratis reflekser til det norske folk. Undersøkelsen fra Ipsos MMI viser at 1,2 millioner nordmenn har mer enn 10 reflekser hjemme. Nesten 250 000 har over 30 reflekser liggende i skuffer og skap, mens kun 1 prosent oppgir at de ikke har noen reflekser. – Problemet er at disse ikke blir brukt. Vi tror ikke folk bevisst velger bort refleksene, men at mange glemmer dem når de går ut døra hjemme. Et påbud ville skapt større oppmerksomhet rundt dette og fått langt flere til å huske refleksen, sier Sandberg.

Reduserer risikoen

Fjorårets nasjonale reflekstelling viste at 28 prosent av den voksne befolkningen bruker refleks. Det er milevis unna målsettingene i «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg», som er en videreføring av regjeringens ambisjoner om å redusere trafikkulykkene. Her står det at 40 prosent skal bruke refleks i byene, og 60 prosent skal bruke refleks utenfor byene i 2014. – Når finnene innførte sitt påbud, opplevde de en markant økning i refleksbruken. Vi vet samtidig at refleks reduserer ulykkesrisikoen for fotgjengere, og dermed fører til færre alvorlige skader. Det burde være grunn nok til å innføre et påbud, sier Sandberg.

Fakta om refleks:

  • 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.
  • Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 meters avstand hvis du bruker refleks.
  • Når bilen bruker nærlys er du synlig på 140 meters hold med refleks.
  • Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis bilen kjører i 80 km/t.
  • Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.

(Kilde: Transportøkonomisk institutt, Trygg Trafikk)

Huskeregler om refleksbruk:

  • Heng refleksen i knehøyde. Da mottar den mest mulig lys fra billyktene.
  • Velg helst reflekser som beveger seg når du bruker dem, de synes best.
  • Legg reflekser i lommene på alt yttertøy, da glemmer du dem ikke.
  • Du får kjøpt reflekser i de fleste sportsbutikker, på apotek eller i bokhandelen.

I dag arrangeres den nasjonale Refleksdagen for 7. gang. Målet med Refleksdagen er å øke bruken av refleks, og å få ned antall fotgjengerulykker.