8 omkommet i februartrafikken

To måneder ut i det nye året har 14 personer omkommet i trafikken. I februar mistet 6 menn og 2 kvinner livet.

De siste fem årene har det i snitt omkommet 19 personer i løpet av årets to første måneder. Ulykkestallene fra Trygg Trafikk viser at 14 mennesker har mistet livet i januar og februar i 2018. I fjor omkom det 11 personer i samme tidsrom. Til tross for nedgangen i antall omkomne og hardt skadde over tid gjenstår det fortsatt mye arbeid for å oppnå de nasjonale målsetningene på dette området. – Vi registrerer at det så langt i år er noen flere omkomne sammenlignet med fjoråret. Det er fortsatt altfor mange som mister livet og blir hardt skadd i trafikken. Dette viser at vi må fortsette den samordna innsatsen for å nå vår felles visjon om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. – Hold fokus Vinteren er langt fra over og med de varierte kjøreforholdene som vi nå opplever oppfordrer Trygg Trafikk trafikantene til å ta det rolig og følge godt med i trafikken. – Vi vet at alt for mange snakker i håndholdt telefon mens de kjører bil. Dette skaper mange farlige situasjoner i trafikken. Spesielt nå på islagte og uoversiktlige veier er det ofte svært små marginer som avgjør utfallet. Hold fokus på veien og ikke alt mulig annet mens du kjører, oppfordrer Johansen. Pass på høye brøytekanter og isete svinger Det er fortsatt vinterferie i deler av landet og det er flere typiske utfartshelger i tiden framover. Det har kommet mye snø og temperaturene er skiftende. – En veistrekning kan være tørr og fin, mens det i neste sving kan være isglatt og skyggefullt. Kjører du der det har kommet store snømengder bør du være ekstra oppmerksom på hva som kan skjule seg bak høye brøytekanter. Hold god avstand til bilen foran deg og tilpass farten etter forholdene, oppfordrer Johansen. Fordeling trafikantgrupper Februar Februar Hele Hele 2018 2017 2018 2017 Bilførere 6 3 11 6 Bilpassasjerer 0 0 0 1 Motorsyklister 0 0 0 0 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 1 0 1 0 Fotgjengere 1 2 2 3 Akende 0 0 0 0 Andre 0 0 0 1 0 SUM 8 5 14 11

  Fordeling fylker Februar Februar Hele Hele 2018 2017 2018 2017 Østfold 0 0 1 0 Akershus 0 0 2 0 Oslo 1 0 1 0 Hedmark 1 1 1 1 Oppland 1 1 1 1 Buskerud 0 0 0 0 Vestfold 0 1 1 1 Telemark 0 0 0 0 Aust-Agder 2 0 2 0 Vest-Agder 0 0 0 0 Rogaland 1 1 1 3 Hordaland 0 0 0 1 Sogn og Fjordane 0 0 0 0 Møre og Romsdal 2 0 2 1 Trøndelag 0 1 0 1 Nordland 0 0 1 2 Troms 0 0 1 0 Finnmark 0 0 0 0 SUM 8 5 14 11