8 personer mistet livet i trafikken i november

Til sammen har 86 personer mistet livet i trafikken i år. Det er en nedgang fra i fjor hvor 94 personer mistet livet i trafikken etter utgangen av november.

I november har fire bilførere, to fotgjengere, en mopedist og en el-sparkesyklist mistet livet. Seks menn og to kvinner omkom i ulykkene. I november fikk vi den andre dødsulykken på el-sparkesykkel dette året. – Denne typen ulykker har vi advart om over lengre tid og vi er bekymret for om bruken av el-sparkesykler forblir høy gjennom vinterperioden. En el-sparkesykkel er langt mindre egnet på vinterføre enn det en sykkel vil være, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Bedre vintervedlikehold for myke trafikanter

Flere og flere bruker sykkel som transportmiddel byer i tråd med myndighetens ønsker, men for å kunne opprettholde andelen syklister kreves det mer av både syklistene, medtrafikanter og vegeier. – Når vi først jobber for at flere skal sykle og gå i byene, må vi også tilrettelegge for at det er trygt for folk flest å velge sykkel også når det nå blir kaldere og når føret blir mer krevende båe for sykkel og syklist. En ting er gode piggdekk og god belysning, men også fargerike og varme klær og sykkelhjelm er viktig. I tillegg må vinterdrift som brøyting og strøing på sykkelveiene stå i stil med bruken. Det betyr at sykkelveier og fortau der mange ferdes, må gis høyere prioritet enn de har fått til nå, sier Johansen.

Flest omkomne i Viken

Av de omkomne i november mistet tre personer livet i Viken, en mann i Rogaland, en mann i Agder, en mann i Vestland, ei kvinne i Vestfold og Telemark og en mann i Troms og Finnmark. Viken er det fylket med flest omkomne med 19 personer som er økning fra 17 i fjor. Viken er også det fylket med desidert flest innbyggere i Norge. – Selv om vi har hatt en generell nedgang i antall omkomne så langt i år ser vi blant annet at vi har en økning i det sentrale østlandsområdet for Oslo, Viken og Vestfold og Telemark sammenlignet med fjoråret. Disse tre fylkene utgjør i underkant av halvparten av Norges befolkning. Vi må ta på alvor at vi fortsatt er et godt stykke fra visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, avslutter Johansen.