Barn på vintervei

8 personer omkom i trafikken i november

Totalt har 96 personer mistet livet i trafikken i 2019 mot 102 på samme tid i fjor. Ingen barn under 16 år har omkommet i trafikken så langt i år.

– Selv om antall omkomne i trafikken nå har etablert seg på et lavere nivå enn før så må vi erkjenne at det er langt til målet om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde i 2030. Likevel finner vi noen små lyspunkter. Så langt i år har ingen barn under 16 år omkommet i trafikken. Hvis det fortsetter slik også i desember, vil vi for første gang oppleve et helt år uten barn som dør i trafikken. Det vil være helt fantastisk, og i tråd med ett av delmålene i Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Mørkt i desember

Av de omkomne i november var fem menn og tre kvinner. Av disse var seks bilister og to fotgjengere.  Det er mørketid nå og det gjør det ekstra utfordrende å være trafikant. Noen steder i landet er det snø og is, mens andre steder har våt, mørk asfalt. – Vi har alle et ansvar for å gjøre vårt for å bidra til at ingen mister livet i trafikken. Desember kan by på krevende og vekslende kjøreforhold og travle tider. Avpass farten til sikt og føre. Ta det med ro i julestria og husk refleksen, sier Johansen. Ni fotgjengere har mistet livet i trafikken i år og to av disse nå i november. Det er nå hvor det er som mørkest at vi ser en økning av omkomne og skadde fotgjengere sammenlignet med resten av året. Samtidig har det aldri vært så få omkomne fotgjengere i løpet av et år som vi ser så langt i 2019. – Heldigvis ser vi en nedgang i antall fotgjengere som har omkommet i trafikken i løpet av året, men fortsatt er det for mange som både skader seg stygt og mister livet som fotgjenger. Ingen ønsker å oppleve å verken kjøre på en fotgjenger eller bli påkjørt av en bil. Ta dine forholdsregler både med tanke på fart, oppmerksomhet og synlighet, sier Johansen.

3 høsttips fra Trygg Trafikk:

  • Bilførere må avstemme farten etter forholdene, kjøre oppmerksomt og være klar over at mange ikke bruker refleks
  • Fotgjengere må bruke refleks, det gjelder både voksne og barn
  • Syklister må bruke refleks og lys