83 trafikkdrepte hittil i år

I sommer døde 43 personer på veiene. Mer enn hver fjerde kjørte motorsykkel. – Senk farten og fokuser på trafikkbildet, oppfordrer Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Hittil i år har 83 mennesker omkommet i trafikken. 20 av disse døde på motorsykkel. Det utgjør 24 prosent av de forulykkede. Tall for juni, juli og august viser en enda større andel omkomne mc-førere og passasjerer: 12 drepte utgjør 28 prosent. – Det er en høy andel. De siste årene har vi sett at færre dør i bil. På motorsykkel ser vi ingen tilsvarende nedgang, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk. I årene 2010 til 2014 omkom totalt 291 på veiene i sommermånedene. Under 22 prosent av disse var motorsyklister.

Bruk verneutstyr

De fleste av sommerens trafikkofre på mc var voksene i alderen mellom 25 og 50 år. To personer var under 25 år, mens to forulykkede var over 50 år. Nå ønsker Trygg Trafikk å sende ut noen tips og råd til mc-førerne. Holder været seg pent utover høsten, kan det være mange uker igjen av motorsykkelsesongen i store deler av landet. – Det første og viktigste rådet vil alltid være å holde fartsgrensen. Høy hastighet går igjen som årsak til mange ulykker på motorsykkel. En annen opplagt anbefaling er å bruke verneutstyr som hjelm, kjøredress og ryggbeskytter, sier Johansen. Ulykkene som går igjen blant motorsyklister er kollisjoner med biler og utforkjøringer. Det siste kan mc-førerne i stor grad forebygge selv.

Råd til mc-førere

  • Unngå kollisjoner i veikryss: Bilførere feilbedømmer ofte motorsyklers avstand og hastighet, eller ser dem ikke i det hele tatt. Du som er motorsyklist bør derfor være svært forsiktig i kryss.
  • Unngå utforkjøringer: Mange av motorsykkelulykkene er utforkjøringer. Motorsyklisten kommer inn i svingen med for høy fart, stivner og ser mot utforkjøringspunktet. Husk å se dit du skal – dit kommer du.
  • Bli bedre teknisk: Husk å bremse ofte, slik at du lærer deg å kontrollere bremsene og sykkelen når du bremser.
  • Ta hensyn til underlaget: Veien kan være glatt – spesielt utover høsten, men også etter regn ellers i sommerhalvåret.

Ulykkene i august

Foreløpige tall fra Trygg Trafikk viser at 16 personer omkom på veiene i august. Av de omkomne var ti menn og seks kvinner. Syv av de omkomne var bilførere, tre var bilpassasjerer, tre var mc-førere, to var syklister, en var rullestolbruker. I gjennomsnitt de foregående fem år har 21 personer omkommet i veitrafikkulykker i august måned. Fordeling trafikantgrupper August August Januar – august Januar – august 2015 2014 2015 2014 Bilførere 7 6 35 45 Bilpassasjerer 3 3 11 22 Motorsyklister 3 3 20 19 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 2 5 6 9 Fotgjengere 0 1 8 11 Akende 0 0 0 0 Andre 1 0 3 5 SUM 16 18 83 111

Fordeling fylker August August Januar – august Januar – august 2015 2014 2015 2014 Østfold 1 1 7 6 Akershus 0 1 6 11 Oslo 0 0 3 2 Hedmark 0 2 4 5 Oppland 0 1 4 5 Buskerud 3 2 6 14 Vestfold 1 1 5 5 Telemark 1 1 3 7 Aust-Agder 0 1 6 2 Vest-Agder 2 2 5 5 Rogaland 1 1 5 7 Hordaland 2 0 4 10 Sogn og Fjordane 0 0 2 0 Møre og Romsdal 0 0 2 5 Sør-Trøndelag 1 2 3 9 Nord-Trøndelag 2 1 5 9 Nordland 2 2 8 6 Troms 0 0 3 0 Finnmark 0 0 2 3 SUM 16 18 83 111

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trykk Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal bli hardt skadet eller omkomme i trafikken.