9 personer mistet livet i juli-trafikken

9 personer omkom i juli og like mange måneden før. Trygg Trafikk oppfordrer trafikantene til å ta det med ro på veiene på tampen av sommeren.

Så langt i år har 60 personer mistet livet i trafikken. Dette er en økning fra året før da 56 personer omkom. I fjor omkom seks personer i juli. Fem av de ni som har omkommet i juli måned, var MC-førere. Totalt har 15 MC-førere omkommet i trafikken så langt i år. Utforkjøringer er den ulykkestypen som har preget sommeren. Mer enn 60 prosent av de omkomne i juni og juli har vært eneulykker. –  Utforkjøringer preges ofte av altfor høy fart. De enkleste rådene er å holde farta nede på et forsvarlig nivå og at man er nøye med å bruke sikkerhetsbelte. Sørg for at dekkene dine er gode med tilstrekkelig mønsterdybde og riktig lufttrykk. I tillegg må du unngå all form for distraksjon. Hold fokus på veien, oppfordrer senior kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen. Ulykkestallene de siste tre år har vært relativt stabile. 106-108 personer har omkommet årlig siden 2017. Foreløpige tall for 2020 viser per nå at vi heller ikke i år vil se en reduksjon i antallet omkomne på veiene. Oslo og Vestfold-Telemark med flere omkomne Den siste tiårsperioden har de fleste fylker hatt en stabil nedgang i antall omkomne i årets syv første måneder. Men det er to unntak – Oslo og Vestfold-Telemark. I Oslo er det fire personer som har omkommet så langt i år og elleve personer i Vestfold-Telemark. Dette er det høyeste antallet for begge fylker siden 2010. – Generelt har vi heldigvis registrert færre omkomne i trafikken over tid. I år ser vi likevel en økning i to av våre fylker, og det er vanskelig å peke på en konkret grunn for akkurat det. Vi registrerer at nesten halvparten har omkommet på MC. Dette er en veldig utsatt gruppe i trafikken, og hvis ulykken først har skjedd, skal det lite til før det kan bli veldig alvorlige skader, sier Solstad Steen. Færre kvinner og eldre dør i trafikken Selv om det er en økning i antall omkomne i år sammenlignet med fjoråret er det færre kvinner og eldre som har omkommet i trafikken enn tidligere i år. Ti kvinner har omkommet i trafikken i år, mot 13 i samme periode i fjor. – Dette er det laveste antallet omkomne kvinner i nyere tid, så det er en positiv utvikling. Den samme utviklingen ser vi blant de over 65 år hvor 12 personer i denne aldersgruppa har mistet livet mot 16 personer i fjor. Dette er også det laveste antallet omkomne i denne gruppen på mange år, sier Solstad Steen.