9 personer mistet livet i trafikken i august

Til sammen har 27 personer omkommet på veiene i løpet av våre tre sommermåneder. Det er en flere enn i fjor. Så langt i år har 69 personer mistet livet, fire mer enn i samme periode i fjor.

– Det har vært mye fokus på å ta hensyn til hverandre i samfunnet den siste tiden, men dessverre kan vi ikke se at det gjenspeiles i trafikken. Gjennom atter en sommer må familier og venner ta farvel med noen de er glad. 27 menneskeliv er for mange bare et tall, men dette er sammenlignbart med antallet vi finner i en hvilken som helst skoleklasse. Det er dessverre altfor mange, sier Tori Grytli, fagsjef i Trygg Trafikk.

Høye hastigheter

Politiet har gjennom sommeren gjennomført mange kontroller og har registrert en økning i antall kjørekortbeslag for blant annet høy fart. – Mye tyder på at mange har brydd seg lite om fartsgrensene og har heller vært opptatt av å komme seg raskest mulig frem denne sommeren. Tilbakemeldingen fra UP er nedslående og trist. Tallene viser at vi må gjøre enda mer for å bevisstgjøre sjåførene sitt viktige ansvar. Vi ser en nedgang i antallet myke trafikanter som mister livet, men en økning antall bilister og mc-førere som omkommer, sier Grytli.

Flest omkomne på MC

I løpet av sommeren har 14 mennesker mistet livet på MC, 9 bilførere, 3 bilpassasjerer og en på sykkel. – Det bekymrer oss at over halvparten av de omkomne i sommer har vært MC-førere. Selv om det har vært en stor økning i antall solgte MC-er de siste ti årene, er fortsatt MC et kjøretøy som utgjør kun en brøkdel av totalen og derfor er det ingen grunn til at MC-ene skal være så tydelig representert i dødsulykkene. Dog er MC-førere svært utsatt når det først skjer noe uforutsett i trafikken, de er ikke beskyttet med karosseri eller belte, sier Grytli. Til sammen har 18 MC-førere mistet livet i 2020. 11 har mistet livet i eneulykke, seks i møteulykke og en i annen type ulykke. – Generelt kan vi si at den vanligste utforkjøringen på motorsykkel skjer i en venstresving og at fører kjører av veien på høyre side. Det viktigste her er å tilpasse farten før svingen og heller øke farten på vei ut av svingen, avslutter Grytli.

Flest omkommet i Nordland

I august omkom tre personer i Nordland, to personer i Vestland og Rogaland og en person i Viken og Innlandet. Viken er det fylket med flest dødsfall i trafikken så langt i år. 16 personer har omkommet i det nye storfylket, mens 11 har mistet livet i Vestfold og Telemark. For begge fylker er dette en økning fra i fjor.