9 personer omkom i trafikken i juni – 6 på motorsykkel

MC-førere dominerer ulykkesstatistikken i juni. Trygg Trafikk har en klar oppfordring til nordmenn i feriemodus. – Hold farten nede og oppmerksomheten oppe, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk Harald Heieraas.

Med 9 omkomne i trafikken i juni ligger ulykkesåret 2020 så langt an til å bli på omtrent samme nivå som fjoråret. Selv om 1 færre mistet livet i juni enn samme måned i fjor, har 51 personer mistet livet i trafikken så langt i år – mot 50 personer på samme tid i 2019. – Det er trist å se at ulykkestallene så langt i år står på stedet hvil. Hvis vi skal nå målet om null drepte eller hardt skadde i trafikken, er vi avhengige av en markant reduksjon år for år, sier Heieraas i Trygg Trafikk. Han fortsetter: – Nå setter sommerferien inn for fullt. Siden det blir Norges-ferie på de fleste av oss, må vi forvente mye trafikk på veien. Derfor oppfordrer vi folk til å kjøre oppmerksomt, rusfritt og holde farten nede.

6 av 9 drepte var motorsyklister

Av de omkomne i juni var 1 syklist, 2 bilførere og hele 6 MC-førere. Alle var menn. Heieraas synes tallene er oppsiktsvekkende. – Vi ser igjen og igjen at menn dominerer ulykkesstatistikken. I juni er det også veldig mange MC-ulykker. Det er i seg selv ikke uvanlig med flere MC-ulykker i sommermånedene. Men det er grunn til å komme med en advarsel, siden over 30 prosent av de som sier de skal kjøre ferietur på MC i sommer, gjør det for første gang, fortsetter han. Nesten halvparten av alle ulykker på MC er utforkjøringer, og gjerne i kombinasjon med høy fart og i sving. Det å senke farten inn mot sving, er derfor et enkelt, men viktig råd. Motorsyklister er ekstra utsatt, og konsekvensen av MC-ulykker er ofte store. Han oppfordrer derfor alle til å være ekstra oppmerksomme på motorsyklister i sommertrafikken.

Flest juni-ulykker i Vestfold og Telemark

Hele 3 av dødsulykkene skjedde i fylket Vestfold og Telemark, mens 2 skjedde i fylket Vestland. For Vestfold og Telemarks vedkommende betyr det hele 11 trafikkofre så langt i år. – Mer sommertrafikk innebærer også økt press på en del ulykkesutsatte strekninger. Da gjelder det å være særlig oppmerksom og forsiktig på veier hvor man vet det er mye hytte- og ferietrafikk, avslutter Heieraas. De øvrige ulykkene i juni måned fordeler seg på Oslo, Møre og Romsdal, Rogaland og Viken som alle har 1 omkommet. Det innebærer at storfylket Viken fremdeles topper lista over flest trafikkofre, med hele 13 omkomne så langt i år. Verken Innlandet, Agder, Trøndelag, Nordland, Troms eller Finnmark hadde noen trafikkdødsfall i juni. For Oslos vedkommende er hovedstaden en av regionene med færrest omkomne – 2 personer – til nå i 2020. Det samme gjelder Agder, Møre og Romsdal og Rogaland.