8 personer omkom i trafikken i oktober

Totalt har 79 personer mistet livet i trafikken i 2021. Det er tre flere enn på samme tidspunkt i fjor.

8 personer omkom i trafikken i oktober 

I oktober har fem bilførere, to bilpassasjerer og én på motorsykkel mistet livet i trafikken. Det var 7 menn og kvinne som omkom i ulykkene. Det er to mindre enn fjorårets oktober da 10 mennesker mistet livet.  – Så langt i år har det vært en økning i antall drepte bilførere og –passasjerer sammenlignet med i fjor, mens det blant motorsyklister har vært en nedgang. Per oktober 2020 hadde 18 motorsyklister mistet livet i trafikken, mot 14 hittil i år. Årsaken til nedgangen vet vi ikke noe om, men vi vet at det dessverre er for mange menneskeliv som går tapt i trafikken. Vi er fortsatt et godt stykke fra visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk. 

Mørkere, kaldere og våtere 

Høsten og mørket har meldt sin ankomst, og vinteren kommer nå fort flere steder i landet. Det betyr at vi nå vil møte mer krevende forhold i trafikken.   – Vi går nå en tid i møte hvor det blir glattere, mørkere og våtere. Det har negativ effekt på bremselengde og på hvor tidlig vi oppdager farlige situasjoner. Nøkkelen her er først og fremst fart. Er du ekstra oppmerksom og holder farta nede er det langt mer sannsynlig at du unngår farlige situasjoner, sier Johansen.