Advarer mot fyllekjøring

Hittil i år har 140 personer omkommet i trafikken. Denne måneden begynner julebordsesongen og Trygg Trafikk frykter ulykker som følge av ruspåvirket kjøring.

De siste fem årene har ruspåvirkning vært en medvirkende årsak til 20 prosent av dødsulykkene i trafikken. Det viser tall fra ulykkesanalysene til Statens vegvesen. – Rådet er klart: la bilen stå etter festen og dagen derpå, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Ubehagelig

I tidligere spørreundersøkelser har 12 prosent svart at de kjører bil 1-5 timer etter at de har drukket alkohol. – Hvis du ikke er edru, øker risikoen for å havne i en ulykke. Mange undervurderer hvor lenge det tar å bli kvitt promille. Dermed kjører de ruset uten å være klar over det, sier Johansen. Flere trafikanter har fått seg en ubehagelig overraskelse i møte med politiet dagen derpå. Å bli tatt for promillekjøring er ingen god opplevelse. Nettopp det fikk 10 500 personer erfare i 2013, som er det høyeste årlige antallet Utrykningspolitiet noensinne har tatt for kjøring i påvirket tilstand. – For de aller fleste nordmenn er kjøring i fylla helt uaktuelt. Vi vet at det utsetter oss selv og andre for fare. Derfor lar vi heller bilen stå, sier Johansen.

Høye kostnader

Ifølge Folkehelseinstituttet kjøres 1,8 prosent av alle bilturer i ruset tilstand. Det høres lite ut, men i rene tall betyr det 126 000 daglige turer der føreren er påvirket. Av disse har 21 000 drukket alkohol, 28 000 tatt ulovlige stoffer og 77 000 tatt trafikkfarlige legemidler. – Blir du involvert i en alvorlig ulykke i påvirket tilstand, kan kostnadene bli store. Både fysisk, psykisk og økonomisk. Du kan selv bli alvorlig skadd, du kan skade andre og måtte leve med det, og du kan bli økonomisk ruinert ved å måtte betale for skader påført andre mennesker og kjøretøy, advarer Johansen.

Ulykkene i oktober

Hittil i år har 140 personer omkommet i veitrafikken. I samme periode i 2013 mistet 156 personer livet på norske veier. Det foreløpige tallet for omkomne i oktober er ni. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 19. Dette økte med tre, slik at det endelig tallet for oktober 2013 endte på 22. I gjennomsnitt de foregående fem år er 16 personer omkommet i veitrafikkulykker i oktober måned. I forrige måned døde tre bilførere, to mopedister, en syklist og tre fotgjengere. Av de ni omkomne var syv menn og to kvinner.   Dødsulykker i trafikken: Måned Omkomne 2014 Omkomne 2013 Omkomne 2012 Januar 9 14 15 Februar 15 9 16 Mars 9 11 8 April 7 9 13 Mai 20 14 12 Juni 18 16 11 Juli 19 17 13 August 19 25 15 September 15 19 10 Oktober 9 22 14 Januar-oktober 140 156 127 Hele året – 187 145

Fordeling trafikantgrupper og fylker Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere. Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen, tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Nestleder Tori Grytli, tlf 22 40 40 42 / mob. 95 92 74 64