Advarer mot ulykkessommer

Nå går vi inn i de aller farligste ukene på norske veier. Langt flere mister livet eller blir alvorlig skadet i trafikken om sommeren enn om vinteren. Det viser en gjennomgang av ulykkestallene som Finans Norge og Trygg Trafikk har gjort sammen.

De siste seks årene har 525 mennesker mistet livet og 2499 blitt hardt skadet på norske veier i sommerhalvåret, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for mai til oktober. Tallene viser en tydelig forskjell på sommer og vinter. De fleste alvorlige ulykkene skjer i sommerhalvåret. – Det er mye mer trafikk på veiene, og nordmenn kjører både lengre og mer enn ellers i året. I tillegg kjører vi på steder der vi ikke er kjent og tar større sjanser med høyere fart og flere forbikjøringer. Det gjør risikoen for ulykke høy, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Fort og farlig

Møte- og utforkjøringsulykker er på skadetoppen i sommerhalvåret. Svært ofte er disse ulykkene knyttet til høy fart og manglende bilbeltebruk.  Slike ulykker innebærer ofte at folk mister livet, eller blir alvorlig skadet. – Selv om dødstallene i trafikken totalt sett er lavere enn på lenge, er det tragiske skjebner bak hver eneste ulykke. Når vi ser flere år i sammenheng, får vi virkelig inntrykk av hvor mange som rammes. Fart dreper, så kjør pent i sommertrafikken, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Som å kjøre med bind for øynene

I tillegg til fart, fører uoppmerksomhet til mange av de mest alvorlige ulykkene. Dagdrømming, trøtthet, og tasting på mobiltelefonen gir økt risiko for en ulykke. – Å taste på mobil er som å kjøre med bind for øynene. Ser du ned på mobilen i 3 sekunder i 80 km/t har du kjørt i nesten 70 meter uten å se på veien. I tillegg til eget liv og helse, kan du fort ramme andre, sier Johansen i Trygg trafikk.

Mye trafikk

Husk at du ikke har veien alene, det kan være livsfarlige møter bak neste sving, advarer både Trygg Trafikk og Finans Norge. Sommertid er også motorsykkeltid. Det gjelder å være oppmerksom for å unngå stygge sammenstøt.