Aldri før har så få omkommet i trafikken

Aldri har så få omkommet i trafikken som i løpet av årets første fire måneder. Totalt har 27 mistet livet på norske veier hittil i år og det er 13 færre enn på samme tid i fjor.

Ferske tall viser at det aldri har vært så trygt å ferdes i trafikken som det er i dag. De senere årene har antallet omkomne blitt kraftig redusert, og ved utgangen av april hadde totalt 27 mistet livet på veiene. 7 av disse omkom i april. Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, er glad for nedgangen og mener at det i betydelig grad har sammenheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerhetsarbeidet. – Vi ser at statistikken over antall omkomne svinger fra måned til måned men på tross av disse svingninger har antallet omkomne og hardt skadde blitt betydelig redusert gjennom mange år. Det er mange forhold som spiller inn, men det er positivt at nedgangen nå ser ut til å holde seg over flere år, sier Johansen. Må få ned antall hardt skadde Selv om antall omkomne går ned er det fortsatt mange som får livet sitt ødelagt i trafikken etter ulykker. Mange merkes for livet og får redusert livskvalitet. – De siste årene reddes mange flere enn for bare få år siden. De blir reddet av riktig bruk av sikkerhetsutstyr, bedre infrastruktur, sikrere biler, førerstøttesystemer, bedre akuttmedisin og forhåpentlig riktig kjøreatferd. Å få ned antall hardt skadde er et viktig satsningsområde, understreker Johansen. Det krever iherdig innsats fra flere hold, og det viktigste er å styrke arbeidet for å påvirke trafikantenes oppførsel i trafikken, mener Johansen. – Foreløpig og i overskuelig fremtid kan vi ikke regne med at kjøretøyene hjelper oss i alle situasjoner. I tillegg vil stadig flere sykle og gå. Uansett hvordan du ferdes må trafikantene ha kunnskap og ferdighet nok til å ta vare på liv og helse. Derfor må vi styrke arbeidet med å utvikle ferdigheter og atferd, sier Johansen. Se opp for «nye» trafikanter Erfaringsmessig er våren og forsommeren en periode med mange «nye» trafikanter som gjør trafikkbildet komplisert. – Om du kjører bil må du følge nøye med. Regn med tohjulinger både med og uten motor i kryss og på flerfelts vei. Bruk sidespeil og se godt etter i blindsonen når du skifter fil. Sørg for å bruke setebelte og avpass kjørestilen etter forholdene, avslutter Johansen. Fordeling trafikantgrupper April April Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Bilførere 6 1 17 21 Bilpassasjerer 0 2 1 8 Motorsyklister 0 3 0 3 Mopedister 0 0 1 0 Syklister 0 1 2 2 Fotgjengere 1 1 5 3 Akende 0 0 0 2 Andre 0 1 1 1 SUM 7 9 27 40

  Fordeling fylker April April Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Østfold 2 0 2 1 Akershus 1 1 1 2 Oslo 0 0 1 1 Hedmark 0 2 1 4 Oppland 0 1 1 2 Buskerud 1 0 1 4 Vestfold 0 1 1 2 Telemark 0 1 0 2 Aust-Agder 0 0 0 0 Vest-Agder 0 0 1 0 Rogaland 0 0 5 4 Hordaland 0 2 2 4 Sogn og Fjordane 1 1 2 2 Møre og Romsdal 0 0 2 0 Sør-Trøndelag 1 0 3 5 Nord-Trøndelag 0 0 0 3 Nordland 1 0 3 1 Troms 0 0 1 1 Finnmark 0 0 0 2 SUM 7 9 27 40