Åtte av ti ungdomsskoler krever sykkelhjelm

Norske ungdomsskoler skjerper kravene til bruk av sykkelhjelm: Åtte av ti skoler forlanger at elevene bruker hjelm dersom de skal sykle i skoletiden.

Mer enn 80 prosent av ungdomsskolene krever nå at elevene bruker hjelm på sykkelturer i skoletiden. Det er en stor forbedring siden 2009. – Vi vet at ungdom er særlig utsatt for skader på sykkel, så dette er en utvikling vi liker, sier fagsjef Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk. De siste fem årene har Statistisk sentralbyrå registrert 2912 omkomne og skadde syklister på norske veier. Hele 22 prosent av ulykkene rammet barn og unge i alderen 6 til 15 år. Samtidig viser tellinger fra Statens vegvesen at ungdommer er dårligst til å bruke hjelm, sammenlignet med barn og voksne.

Reduserer risikoen

I følge Transportøkonomisk institutt reduserer hjelmen risikoen for alvorlige hodeskader med mellom 60 og 80 prosent. For fire år siden viste en skolekartlegging at kun 63 prosent av ungdomsskolene hadde krav om bruk av hjelm på sykkelturer i skoletiden, mot 96 prosent i barneskolene. Dette ble vurdert til å være overraskende lavt, særlig fordi kunnskap om bruk av sikkerhetsutstyr i trafikken er et obligatorisk tema i naturfag på 10. trinn.

Tok grep

Trygg Trafikk etablerte derfor i 2010 et prosjektsamarbeid med Tryg forsikring for å få flere ungdomsskoler til å kreve hjelmbruk på sykkelturer i skoletiden. – Å bruke sykkelhjelm er et viktig skadeforebyggende tiltak. Når det er så vanlig å stille krav om hjelmbruk på skolenes barnetrinn, synes vi det var interessant å finne ut mer om begrunnelsene for at dette ikke følges opp på ungdomstrinnet, sier fagsjef Astrid Skaali Wolden i Tryg forsikring.

Positive resultater

Kartleggingsresultatene viser at mer enn 80 prosent av landets ungdomsskoler nå krever bruk av hjelm på sykkelturer i skoletiden. Disse resultatene stemmer godt med en undersøkelse TNS Gallup har gjort våren 2013. Trekker vi fra de skolene som aldri sykler i skoletiden, viser denne undersøkelsen at det reelt sett er 87 prosent av ungdomsskolene som har krav om bruk av sykkelhjelm.

Forskjeller i fylkene

Forskjellene mellom fylkene er store. Mens alle ungdomsskolene i Nord-Trøndelag og Oppland praktiserer hjelmbruk, er andelen i Vest-Agder 62 prosent og i Oslo kun 37 prosent. – Det er flere fylker som kan vise til nærmere 100 prosents oppslutning. Vi håper dette vil føre til at flere ungdomsskoler ønsker å stille slikt krav og at den generelle sykkelhjelmbruken blant ungdom øker, sier Strømme.   Fylke – rangert etter resultat Ungdoms-skoler i fylket Skoler som deltok i under-søkelsen Skoler som krever bruk av   sykkel-hjelm Prosentvis resultat (Parentes der ikke alle skoler har svart) Oppland

27

27

27

100   % Nord-Trøndelag

12

12

12

100   % Hedmark

25

22

22

(100   %) Buskerud

31

20

20

(100   %) Sør-Trøndelag

23

22

21

(96   %) Møre og Romsdal

29

23

22

(96   %) Nordland

16

16

15

94   % Akershus

67

67

63

94   % Troms

15

12

11

(92   %) Aust-Agder

8

8

7

88   % Sogn og Fjordane

8

8

7

88   % Østfold

20

19

16

(84   %) Vestfold

26

23

17

(74   %) Hordaland

45

14

10

(71   %) Finnmark

6

6

4

67   % Rogaland

44

44

28

63   % Vest-Agder

22

21

13

(62   %) Telemark

21

15

9

(60   %) Oslo

27

27

10

37   % Totalt

472

406

334

82   %

Kontaktpersoner: Kristin Eli Strømme, fagsjef Trygg Trafikk, telefon 900 33 861 Astrid Skaali Wolden, fagsjef Tryg, telefon 913 31 368