Barn sitter feil vei i bilen

Bare 41 prosent av barn mellom ett og fire år sitter bakovervendt i bilen. Det viser en landsomfattende telling utført av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring.

– Det er nedslående at så mange små barn sitter feil vei. Barn opp til tre år har fem ganger større risiko for å bli drept eller skadd ved en kollisjon hvis de sitter i kjøreretningen i stedet for bakovervendt, sier Carina Henske i Trygg Trafikk. Treåringene er dårligst sikret, bare 14 prosent sitter bakovervendt. 50 prosent av to-åringene sitter bakovervendt, mens andelen for ettåringene er 76 prosent. – Hodet er en vesentlig del av kroppsvekten de første årene og kan utgjøre nærmere en tredjedel av vekten. Samtidig er muskler og benbygning svakere hos dem enn hos større barn og voksne. Et kraftig rykk forover kan derfor få invalidiserende konsekvenser på den skjøre nakken, sier Henske. Et voksent menneske på 75 kilo vil med tilsvarende vektfordeling ha et over 20 kilo tungt hode. Årets telling viser likevel at flere barn nå sitter riktig vei, seks prosentpoeng flere enn i fjor. – Vi håper at denne trenden fortsetter. Butikkene som selger barnestoler hjelper oss med å spre informasjon om viktigheten av å sitte bakovervendt, sier Henske.

Lenger enn loven

Loven sier at barn skal sitte bakovervendt til de veier ni kilo. Det er et for tidlig tidspunkt å snu barnet fremover på, mener både Trygg Trafikk og If. – Vi håper at barna kan sitte bakovervendt til de er fire år, i hvert fall vesentlig lenger enn regelverket krever, sier sikkerhetssjef Jan Olav Nilssen i If Skadeforsikring. For forskjellen på bakovervendt og forovervendt sikring er stor. – I en kollisjon kan et forovervendt barn risikere nakkebrudd i stedet for det som kunne endt med et blåmerke. I bakovervendt posisjon blir trykket ved en kollisjon fordelt på hele området fra hodet til baken når ryggen presses inn i stolryggen, sier Nilssen. Til barn mellom ni måneder og fire år anbefaler Trygg Trafikk og If deg å velge et barnesete som er godkjent etter den svenske plustesten. Setene er merket med påskriften ’’Plus test’’.

Store forskjeller

Den landsomfattende tellingen er utført våren 2013 og til sammen 1613 barn i alderen 1 til 4 år er registrert. Mens 61 prosent av barna i Rogaland sitter bakovervendt, gjør kun 12 prosent i Aust-Agder det samme. I Sør-Trøndelag er 10 prosent av barna helt usikret i bilen, eller sitter kun i vanlig bilbelte. Dette er ulovlig og kan få alvorlige konsekvenser under en ulykke. På fylkesnivå er det imidlertid gjort forholdsvis få registreringer, slik at disse tallene er noe usikre. Slår en fylkene sammen i regioner, ser en likevel noen klare forskjeller på andelen som sikres bakovervendt:

  • Nord-Norge: 41 prosent
  • Trøndelag:  36 prosent
  • Sørlandet:  24 prosent
  • Vestlandet:  53 prosent
  • Østlandet:  41 prosent

Se tabell over hvert enkelt fylke her