Barnas transportplan skal utvikles med medvirkning fra barn og unge: Nå får barna fortelle Hareide hvordan trafikken bør bli

Samferdselsminister Knut Arild Hareide vil vite hva barn i hele landet mener er viktig i framtidas trafikkhverdag. Trygg Trafikk arrangerer på vegne av departementet, en nasjonal tegne- og skrivekonkurranse der en av premiene er å møte samferdselsminister Hareide. Innspillene fra barna vil være viktige bidrag til innholdet i barnas transportplan som gir føringer for hva…

Alle barn inviteres

Alle barn opp til og med 7. trinn kan sette preg på Barnas transportplan. Barnas transportplan er en viktig del av Nasjonal transportplan som skal behandles av Stortinget våren 2021. – Nå kan alle barn være med å fortelle statsråden for trafikk og veier hvordan dere ønsker at trafikken skal fungere framover. Det handler ikke bare om å bygge nye veier, men også om hvordan vi oppfører oss i trafikken og ikke minst hva som er viktig for barn å lære for å bli trygge trafikanter, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord. Barna kan selv velge om de vil sende inn en kort tekst eller en tegning. Noen tegninger og tekster vil bli valgt ut og vist fram i planen. Det er Trygg Trafikk som gjennomfører konkurransen.

Tegn og skriv hjemme eller på skolen

Konkurransen starter allerede 8. juni og siste frist for å delta er 1. juli. Alle skoler og barnehager får informasjon om konkurransen. – Vi har valgt å gjennomføre konkurransen før sommerferien fordi dette er en periode i skoleåret da det er rom for slik aktivitet, sier Ragnhild Meisfjord. Hun legger til at fristen for å levere bidrag er satt til 1. juli slik at barn gjerne kan skrive eller tegne hjemmefra etter at skoleferien har startet. Barn som vil delta i konkurransen, kan tegne eller skrive på fritiden også. Med litt hjelp fra foreldre kan de levere sine bidrag på konkurransesiden hos Trygg Trafikk.

Vinnerne får møte Hareide

Det vil trekkes ut fire vinnere som vil få sykler og sykkelhjelm som premie og i tillegg få møte sjefen for trafikken. Enkelte bilder og tekster vil også pryde Barnas transportplan. – Barna våre er framtidas trafikanter og spesielt viktige når myndighetene legger planer for hvordan trafikken bør utvikles. Barna ser ting vi voksne ofte ikke ser, og de kan bringe inn aspekter som ikke ville blitt synlige hvis barna ikke blir spurt, sier Meisfjord i Trygg Trafikk. Samferdselsminister Hareide ser fram til å få tanker og meninger fra barn over hele landet. Han håper på et stort engasjement blant de yngste trafikantene. – Barn og unge er både dagens og framtidens trafikanter. Vi må tenke på deres behov og interesser når vi planlegger framtidens trafikk og transportsystem. Trygge skoleveier, transport som ikke forurenser og transporttilbud som gjør det enkelt for barn og unge å klare seg selv i størst mulig grad – det er eksempler på ting som jeg tror er viktig for at barn og unge skal føle seg trygge og ivaretatt. Barnas transportplan skal bidra til trygge og aktive trafikanter og medborgere. Tekstene og tegningene vi får inn, vil hjelpe oss å se verden fra barn og unges perspektiv, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.