Ber trafikantene om hjelp

Hittil i år har 158 personer omkommet i veitrafikken. Dette er flere enn i hele 2012 til sammen. Nå ber Trygg Trafikk om hjelp for å hindre flere dødsulykker.

De siste årene har vi hatt en sterk reduksjon i antall omkomne i trafikken. I år har denne trenden snudd. Trygg Trafikk frykter mellom 20 og 30 dødsfall før nyttår, utfra de siste årenes statistikk for november og desember. – Vi er redd året kan ende med rundt 185 drepte i trafikken. Men vi håper virkelig på to måneder med få omkomne på veiene, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Økning blant bilistene

Johansen ber derfor trafikantene om hjelp til å stanse den negative utviklingen på tampen av året. Den desidert største økningen i ulykker gjelder førere og passasjerer i bil. Hittil har 105 personer omkommet i bil. Det er 28 flere enn på samme tid i fjor. Trygg Trafikk ser også en liten økning blant drepte på motorsykkel, mens utviklingen i de øvrige trafikantgruppene er omtrent som i fjor. – Vi vet hva som fører til flest alvorlige ulykker. Det er fart og uoppmerksomhet blant bilistene. I tillegg ser vi at mange som dør ikke har brukt bilbelte. Folk kan redusere egen risiko betydelig ved å bruke bilbelte, en kan også redusere andres risiko ved å kjøre etter forholdene og konsentrerer seg om trafikken, sier Johansen.

Nedgang i 2012

I 2012 omkom 145 mennesker i trafikken. I 2011 døde 168 personer. Direktøren kan foreløpig ikke forklare årets økning med annet enn statistiske svingninger fra ett år til et annet. – I 2011 var tallet svært lavt. I fjor var det nesten uvirkelig lavt. Vi er derfor ikke overrasket over en økning i år. Men å miste en av sine nærmeste i trafikken er like tragisk uansett. Statistiske forklaringer gir ingen trøst, sier Johansen.

Oktober 2013

Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i oktober 2013 er 19. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet 13. Dette økte med en slik at det endelig tallet for oktober 2012 endte på 14. I gjennomsnitt de foregående fem år er 16 personer omkommet i veitrafikkulykker i oktober måned. Tallene for oktober 2013 fordeler seg slik: 11 bilførere, tre bilpassasjerer, en motorsyklist, en fotgjenger, en på ATV, en på traktor og en som fører av gocart. Av de til sammen 14 omkomne i bil ble seks drept i kollisjon med annet kjøretøy og åtte i utforkjøringsulykker. Av de 19 omkomne var 14 menn og fem kvinner. Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via våre distriktsledere.

Fordeling trafikantgrupper

Oktober Oktober Januar-oktober Januar-oktober 2013 2012 2013 2012 Bilførere 11 6 83 60 Bilpassasjerer 3 0 22 17 Motorsyklister 1 3 21 17 Mopedister 0 0 3 4 Syklister 0 1 10 11 Fotgjengere 1 3 12 15 Akende 0 0 2 0 Andre 3 1 5 3 SUM 19 14 158 127

Fordeling fylker

Oktober Oktober Januar-oktober Januar-oktober 2013 2012 2013 2012 Østfold 0 0 5 5 Akershus 0 0 7 12 Oslo 0 1 2 6 Hedmark 2 2 7 10 Oppland 1 2 9 7 Buskerud 1 1 18 8 Vestfold 1 0 4 5 Telemark 2 0 8 6 Aust-Agder 0 2 4 6 Vest-Agder 2 2 6 6 Rogaland 1 2 16 12 Hordaland 0 1 13 14 Sogn og Fjordane 3 0 9 2 Møre og Romsdal 1 0 11 5 Sør-Trøndelag 3 0 11 4 Nord-Trøndelag 1 0 9 2 Nordland 1 0 9 8 Troms 0 1 6 9 Finnmark 0 0 4 0 SUM 19 14 158 127

Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen, tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Kommunikasjonssjef Kristin Øyen, tlf. 22 40 40 44 / mob. 958 87 588