Bestemor oftest i alvorlige påkjørsler

De eldre utgjør 35 prosent av alle drepte og hardt skadde fotgjengere. Flertallet blant disse er kvinner. – Nå må voksne begynne å bruke refleks, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

I dag er det den nasjonale Refleksdagen. Dette markeres av Trygg Trafikk med arrangementer over hele landet. – Har du ikke tatt fram refleksen tidligere i høst, er denne dagen en god anledning til å gjøre det, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Eldre rammes hardest

De siste fem årene har 533 fotgjengere blitt drept og hardt skadd i trafikken, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Her utgjør personer i alderen 65 år og oppover en uforholdsmessig stor andel. Blant de ulykkesutsatte eldre er flertallet kvinner. – Refleksen er lett å glemme. Ha den gjerne hengende på alt yttertøy. Og husk å minne familie og venner på at refleks redder liv, sier Johansen.

Høy risiko

Ser en på tall for kun de omkomne, blir det enda tydeligere hvor utsatte eldre er som fotgjengere. Her utgjør de nesten halvparten. Blant de drepte er det kun en marginal forskjell på antallet menn og kvinner. – Risikoen kan være høy når bestemor og bestefar beveger seg ut i trafikken. Vi vet at det blir stadig flere eldre, så vi har en stor utfordring i årene framover, sier direktøren i Trygg Trafikk. Mens barna generelt er flinke til å gjøre seg synlige i mørket, gjør mange ungdommer som de voksne: dropper refleksen. – Tenk hvor mange påkjørsler vi kunne unngått hvis flere brukte refleks. I tillegg er det viktig å være gode rollemodeller for barn og ungdom, sier Johansen.

Frykter usynlige trafikanter

75 prosent av bilistene er redde for å kjøre på fotgjengere i høst- og vintermørket. Det viser en fersk undersøkelse fra Ipsos MMI, gjort på oppdrag fra SpareBank1 Skadeforsikring og Trygg Trafikk. Undersøkelsen viser at kvinner er mer bekymret enn menn for påkjørsler. De yngste bilistene er minst redde for ulykker, mens voksne i 30-årene er mest bekymret. Dette kan skyldes at mange i 30-årene er småbarnsforeldre og naturlig nok svært opptatte av barnas sikkerhet.

Fakta om refleks:

  • 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.
  • Når bilen bruker nærlys er du synlig på 140 meters hold med refleks.
  • Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis bilen kjører i 80 km/t.
  • Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt i mørket med 85 prosent.

(Kilde: Transportøkonomisk institutt, Trygg Trafikk)

Huskeregler om refleksbruk:

  • Heng refleksen i knehøyde. Da mottar den mest mulig lys fra billyktene.
  • Velg helst reflekser som beveger seg når du bruker dem, de synes best.
  • Legg reflekser i lommene på alt yttertøy, da glemmer du dem ikke.
  • Du får kjøpt reflekser i de fleste sportsbutikker, på apotek eller i bokhandelen.

Kontaktpersoner i Trygg Trafikk: Direktør Jan Johansen, tlf. 22 40 40 41 / mob. 90 59 87 30 Prosjektleder Carina Henske, tlf. 22 40 40 32 / mob. 90 19 01 87 Kontaktperson i SpareBank1 Skadeforsikring: Fagsjef Skadeforebygging Fred Nilsen, mob. 90 05 58 52