Bli sett av byens bilister

På bygda bruker nesten halvparten av alle voksne fotgjengere refleks. I byene gjelder dette kun hver fjerde person. Samtidig blir flest påkjørt i bygatene.

Det viser en ny landsomfattende telling utført av Trygg Trafikk og Sparebank1 Forsikring. Totalt 14 405 voksne fotgjengere er registrert i alle landets fylker. Resultatet viser at 29 prosent av de voksne fotgjengerne bruker refleks på landsbasis. Det er samme nivå som i fjor. Likevel går utviklingen sakte, men sikkert framover. I 2010 brukte 24 prosent refleks.

Skuffende resultat

Til tross for en positiv utvikling de siste årene, lar ikke direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk seg imponere av årets resultat. – Vi er skuffet over at ikke flere bruker refleks.  Refleks er fotgjengernes billigste livsforsikring, sier Sandberg. Det er stadig kvinnene som er de flinkeste refleksbrukerne. Mens 32 prosent av dem bruker refleks, er det tilsvarende tallet for menn 26 prosent. Tellingen avdekker også store forskjeller i refleksbruk langs landeveier og i sentrumsgater. På bygda bruker 45 prosent refleks, mens i byene gjør bare 26 prosent det samme.

Usynlige fotgjengere

Dette kan forklare hvorfor Oslo er dårligst i landet. I hovedstaden bruker kun 15 prosent av de voksne refleks, mens fylkene Østfold, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag har en bruksprosent på over 40. – Mange fotgjengere tror at bilførerne ser dem. Undersøkelser av reelle ulykker viser at dette ikke er tilfellet, selv i opplyste bygater, fastslår Sandberg. I vinterhalvåret er det mye som krever bilførernes oppmerksomhet: fuktig veibane, regn eller snø, tåke, reklameskilt, butikkvinduer og lys fra andre kjøretøyer.

Glemmer refleksene

I perioden 2006-2011 døde 152 fotgjengere på norske veier, mens 547 ble hardt skadd og 3529 ble lettere skadd. Mange av disse ulykkene skjedde når gående skulle krysse vei eller gikk langs en vei i mørket. I de alvorligste ulykkene er middelaldrende og eldre overrepresentert. Trygg Trafikk har tidligere tatt til orde for at refleks blir påbudt i mørket. Tidligere i høst viste en spørreundersøkelse fra Ipsos MMI at 78 prosent av befolkningen støttet forslaget. Den samme undersøkelsen avdekket at 1,2 millioner nordmenn har mer enn 10 reflekser hjemme. Nesten 250 000 har over 30 reflekser liggende i skuffer og skap, mens kun 1 prosent oppgir at de ikke har noen reflekser. – Problemet er at disse ikke blir brukt. Vi tror ikke folk bevisst velger bort refleksene, men at mange glemmer dem når de går ut døra hjemme. Et påbud ville skapt større oppmerksomhet rundt dette og fått langt flere til å huske refleksen, sier Sandberg.

Resultat fra årets reflekstelling:

Plassering, fylke, andelen som bruker refleks, antall registrerte: 1 Østfold, 45, 478 2 Sogn og Fjordane, 42, 438 3 Sør-Trøndelag, 41, 556 4 Nordland, 36, 1033 5 Akershus, 34, 930 6 Oppland, 33, 758 Troms, 33, 505 8 Hedmark, 32, 844 Finnmark, 32, 524 10 Rogaland, 30, 763 11 Hordaland, 29, 1057 12 Vestfold, 27, 763 Nord-Trøndelag, 27, 989 14 Telemark, 26, 1120 15 Møre og Romsdal, 24, 300 16 Buskerud, 21, 596 17 Aust-Agder, 20, 972 Vest-Agder, 20, 919 19 Oslo, 15, 1054 Totalt, 29, 14405

Fakta om refleks:

  • 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket.
  • Med fjernlys kan bilføreren se deg på 400 meters avstand hvis du bruker refleks.
  • Når bilen bruker nærlys er du synlig på 140 meters hold med refleks.
  • Uten refleks er du synlig først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis bilen kjører i 80 km/t.
  • Med refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt dramatisk.

(Kilde: Transportøkonomisk institutt, Trygg Trafikk)

Huskeregler om refleksbruk:

  • Heng refleksen i knehøyde. Da mottar den mest mulig lys fra billyktene.
  • Velg helst reflekser som beveger seg når du bruker dem, de synes best.
  • Legg reflekser i lommene på alt yttertøy. Da glemmer du dem ikke!
  • Du får kjøpt reflekser i de fleste sportsbutikker, på apotek eller i bokhandelen.