Denne sommeren krevde 47 menneskeliv i trafikken

I løpet av de tre sommermånedene har 47 personer mistet livet i trafikken, mot 29 personer i samme periode i fjor. Bare i august i år har 18 mennesker omkommet.

De tre norske sommermånedene – juni, juli og august – har krevd altfor mange liv, også i år. Over halvparten av de omkomne så langt i år mistet livet i sommer. – Allerede i starten av sesongen var de fleste som jobber med trafikksikkerhet bekymret for økningen i antall drepte. Dessverre har vi ikke klart å forhindre de altfor mange alvorlige ulykkene denne sommeren. Igjen er det flest bilførere blant de drepte og nesten 2 av 3 er voksne over 45 år, sier pressesjef i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen. I år har 90 mennesker mistet livet  Ikke siden 2016 har vi mistet så mange personer i trafikken i tilsvarende periode. De dystre tallene bekymrer Trygg Trafikk. Vi må fortsette å snakke om ulykkessituasjonen. Vi har hatt somre med veldig mange omkomne på norske veier, og vi ønsker for all del ikke å havne tilbake der. Vi må snu denne utviklingen og gjøre alt vi kan for å få ned antall drepte på veien, sier Solstad Steen. Utforkjøring og møteulykker dominerer Politiet og vegmyndighetene har økt kontrollvirksomheten i sommer, og Trygg Trafikk ber trafikantene ta grep om egen adferd i trafikken.  – De aller fleste alvorlige trafikkulykker skyldes menneskelig svikt i en eller annen form. Det er for ille at menneskeliv går tapt fordi man kjører for fort, rusa eller ikke følger med godt nok i trafikken. Vi må alle gå litt i oss selv. Gjør jeg nok for å bidra til en trygg trafikk for meg selv og de rundt meg, avslutter Solstad Steen. Nordland og Rogaland med størst økning i antall drepte Ulykkene er geografisk spredt over hele landet, men Nordland og Rogaland har hatt størst økning i antall drepte i trafikken fra i fjor til i år. Blant trafikantgruppene er det motorsyklistene som har hatt størst økning med mer enn en dobling i antall drepte.