Irritasjon i trafikken øker sjansen for ulykker,

Dette irriterer oss i trafikken

Det er mye irritasjon på norske veier viser en undersøkelse fra Trygg Trafikk. Mest er det knyttet til bilister og syklister. – Irritasjon og dårlig samarbeid øker sjansen for ulykker, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Tallene er hentet fra en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført av Kantar på oppdrag fra Trygg Trafikk. Den kartlegger blant annet hva vi irriterer oss over på veien. 35 prosent irriterer seg mest over bilister i trafikken, mens er tallet 29 prosent for syklister. Det er høyere enn for alle andre trafikantgrupper. – Det er åpenbart mye irritasjon ute og går mellom ulike typer trafikanter. Det liker vi dårlig. For det første gjør irritasjon oss til dårlige trafikanter. Det skaper farlige situasjoner og ulykker. For det andre vitner det om dårlig samarbeid mellom de ulike trafikkgruppene. Husk at alle har like mye rett på veien, sier Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk. Bare ni prosent av oss sier nemlig at vi ikke blir irritert i trafikken. – Pust med magen og tenk samarbeid, enten du er på veien i bil, på sykkel eller til fots. Med flere trafikanter, flere forstyrrelser og et mer komplekst trafikkbilde enn før, er det viktig å beholde roen. Irritasjon og aggresjon gjør at vi tar dårlige valg. Det fører til ulykker, sier Solstad Steen.

Bilister og syklister skaper også flest farlige situasjoner

Undersøkelsen viser at bilistene er verstingene ifølge fotgjengere og syklister. Også blant bilistene mener nesten halvparten – 45 prosent – at andre bilister er de som oftest skaper farlige situasjoner. – Bilistene oppleves som den farligste trafikantgruppen. Biler har et langt større skadepotensial enn syklister eller fotgjengere, og det gir deg som bilist et større ansvar i trafikken, sier Solstad Steen. Syklistene er på andreplass når det gjelder hvem som skaper flest farlige situasjoner. – Det er mange syklister på norske veier, både på landeveiene og i byene der det er uoversiktlig og trangt. Syklister kan være uforutsigbare fordi de bruker både fortau, kjørebane, egne sykkelfelt og fotgjengeroverganger. Det kan være krevende for andre trafikanter å forholde seg til.

Bilister med falsk trygghet

På tross av større tilrettelegging i storbyer som Oslo for sykling, er det hele 36 prosent som sier det er på sykkel at de føler seg mest utsatt i trafikken. Bare 20 prosent føler seg utsatt bak rattet. – Som syklist og fotgjenger har man ikke den beskyttelsen som bilen gir, likevel er det viktig å huske på at tryggheten vi føler i bilen er falsk trygghet. Ulykkesstatistikken viser at de fleste hardt skadde og omkomne er bilister, avslutter Solstad Steen.