Dødstallene i vintertrafikken øker: 13 drept i januar

Flere mistet livet i januar-trafikken enn på samme tid i fjor. Ulykkestallene for de siste tre månedene viser en dobling sammenlignet med samme periode ett år tidligere. – Bekymringsfullt, sier Trygg Trafikk.

13 personer har så langt i år blitt drept på norske veier. Det er 6 flere enn i januar i fjor. Hvis man sammenligner tallene for de tre siste månedene, ser vi en dobling fra samme tremånedersperiode ett år tidligere. Siden 1. november i 2015 har nå 38 personer omkommet i trafikken, mot 19 i samme periode i 2014-2015. Bekymringsfull utvikling Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, liker ikke den negative utviklingen. – Det er bekymringsfullt at antallet dødsulykker både for januar og for de siste tre månedene samlet har økt så pass mye. Av de omkomne i januar i år er 9 menn og 4 kvinner. Av de drepte var det 9 bilførere, 2 fotgjengere, 1 bilpassasjer og 1 på traktor, og det har vært flere stygge kollisjoner på glatt føre. Ta ansvar og bruk sunt folkevett I følge Johansen og Trygg Trafikk sitter hver og en av oss med nøkkelen til å redde liv på veien. Han oppfordrer nå alle til å ta ansvar og bruke sunt folkevett på vanskelige vinterveier: –  Vinterkjøring er krevende. Som tommelfingerregel bør farten som regel alltid være lavere på vinterføre. Kjører du på is, slaps eller annet glatt underlag, bør du holde hastigheten under fartsgrensen.  Det tar litt over ett sekund fra du ser en fare til du trykker inn bremsen. På glatt føre blir bremselengden opp til fire ganger så langt som på tørt føre, sier Johansen. Senk farten, skrap is og sjekk synet I tillegg til lav fart er det også viktig å sørge for god sikt. Skrap ruter og lykter fri for is og snø. Om du blir sliten i øynene av å kjøre er det smart å sjekke synet. De fleste av oss ser nemlig dårligere etter fylte 40 år. For fotgjengere er det aller viktigste å være synlige for andre. Husk at refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt med hele 80 prosent. Fordi stadig flere kjører piggfritt, er det smart å ta med hurtigkjettinger. De kan lett legges på om du sliter med å komme fram. Dekkrens er også nyttig. Johansen legger til: – Det er vinterdager i Norge hvor det å la bilen stå og heller reise kollektivt eller bli hjemme faktisk er den eneste riktige løsningen. Trygg Trafikks 5 vintertips:  

  • Senk farten: Farten bør som regel alltid være lavere på vinterføre.
  • Skrap is: Ikke slurv med å skrape is og børste snø av bilen.
  • Ta med hurtigkjettinger og dekkrens.
  • Bruk refleks: Refleks er den beste måten å gjøre seg synlig i mørket.

La bilen stå? På de verste dagene er det riktige alternativet å la bilen stå.   Fordeling trafikantgrupper  JanuarJanuar 20162015   Bilførere95Bilpassasjerer10Motorsyklister00Mopedister00Syklister00Fotgjengere21Akende00Andre10   SUM136

Fordeling fylker   JanuarJanuar 20162015   Østfold13Akershus10Oslo10Hedmark30Oppland00Buskerud32Vestfold00Telemark00Aust-Agder01Vest-Agder00Rogaland00Hordaland00Sogn og Fjordane00Møre og Romsdal00Sør-Trøndelag20Nord-Trøndelag20Nordland00Troms00Finnmark00   SUM136