Dødstallene øker på veiene

Hittil i år har 38 omkommet i trafikken. Det er en 40 prosents økning sammenlignet med fjoråret. Nå advarer Trygg Trafikk mot en ulykkesutsatt vår og sommer.

I fjor opplevde vi de laveste dødstallene i trafikken siden 1947. Hittil i år har utviklingen gått i stikk motsatt retning. – Vi er bekymret for økningen. Hvert tall i denne statistikken skjuler en tragedie. Det sitter mange familier, venner og lokalsamfunn igjen i sorg etter disse dødsfallene, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Trafikanter med større risiko

Johansen frykter at dødstallene på veiene skal fortsette å stige utover våren og sommeren. Disse månedene er tradisjonelt de mest ulykkesutsatte. Det er mange biler ute på veiene i helgene og høytidsdagene. – I tillegg opplever vi et mer sammensatt trafikkbilde med flere syklister, mopedister og motorsyklister. Alle disse trafikantgruppene har høyere skaderisiko enn bilistene. Særlig gjelder dette MC-førerne, advarer Johansen.

Ulykkene i april

Foreløpige tall viser at åtte personer omkom på veiene i april. Alle de omkomne var menn. To av de omkomne var bilpassasjerer, tre var mc-førere, en var fører av ATV, en var syklist og en var fotgjenger. I gjennomsnitt de foregående fem år har ni personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned.

Tips til motorsyklistene:

Unngå kollisjoner i veikryss: Bilførere feilbedømmer ofte motorsyklers avstand og hastighet, eller ser dem ikke i det hele tatt. Du som er motorsyklist bør derfor være svært forsiktig i kryss. Unngå utforkjøringer: Mange av motorsykkelulykkene er utforkjøringer. Motorsyklisten stivner og ser mot utforkjøringspunktet. Husk å se dit du skal – dit kommer du. Bli bedre teknisk: Husk å bremse ofte, slik at du lærer deg å kontrollere bremsene og sykkelen når du bremser. Ta hensyn til underlaget: Veien kan være glatt – spesielt nå på våren, men også etter at det har regnet.   Fordeling trafikantgrupper April April Januar – april Januar – april 2016 2015 2016 2015 Bilførere 0 2 20 18 Bilpassasjerer 2 0 8 3 Motorsyklister 3 2 3 2 Mopedister 0 0 0 0 Syklister 1 0 1 0 Fotgjengere 1 0 3 3 Akende 0 0 0 0 Andre 1 0 3 1 SUM 8 4 38 27

  Fordeling fylker April April Januar – april Januar – april 2016 2015 2016 2015 Østfold 0 0 1 4 Akershus 1 2 2 2 Oslo 0 0 1 0 Hedmark 1 0 3 1 Oppland 1 0 2 0 Buskerud 0 0 4 3 Vestfold 1 0 2 2 Telemark 1 0 2 0 Aust-Agder 0 0 0 3 Vest-Agder 0 1 0 2 Rogaland 0 0 3 1 Hordaland 2 0 4 0 Sogn og Fjordane 1 1 2 2 Møre og Romsdal 0 0 0 1 Sør-Trøndelag 0 0 5 1 Nord-Trøndelag 0 0 3 0 Nordland 0 0 1 1 Troms 0 0 1 2 Finnmark 0 0 2 2 SUM 8 4 38 27

Trygg Trafikks foreløpige tall er basert på politirapporterte ulykker via Trygg Trafikks distriktsledere i landets 19 fylker. Kontaktpersoner: Direktør Jan Johansen, mobil: 90 59 87 30, jjohansen@tryggtrafikk.no Kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen, mobil: 41 40 52 46, aroen@tryggtrafikk.no Trygg Trafikk jobber for at færrest mulig skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi er tilstede i alle landets fylker. Trygg Trafikk er både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og bedrifter. Vi er også et bindeledd mellom frivillige aktører og myndigheter.