Elsparkesykkel: 7 av 10 ønsker hjelmpåbud

65 prosent av de spurte ønsker et påbud om bruk av hjelm ved bruk av elsparkesykkel, mens 1 av 4 faktisk ønsker et forbud mot elsparkesykkel, viser en fersk spørreundersøkelse for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

– Vi er klar over at et hjelmpåbud vil være krevende for bransjen og brukerne, men vi mener at helse og sikkerhet må komme først. Risikoen for å bli skadet på elsparkesykkel er 10 ganger større enn risikoen for å bli skadet på vanlig sykkel, og hodeskader er blant de vanligste skadene, og også blant de alvorligste. Det er godt dokumentert at hjelm forebygger hodeskader blant syklister. Vi ønsker derfor et hjelmpåbud på elsparkesykkel for alle, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk.

Flest kvinner ønsker påbud

Undersøkelsen, som er gjennomført av YouGov og avsluttet i mai, viser at langt flere kvinner enn menn ønsker hjelmpåbud, 72 mot 58 prosent. I tillegg er andelen lavest i Oslo med 59 prosent og størst i Agder og Sør-Østlandet med 71 prosent. Det er jevnt fordelt kjønns- og aldersmessig blant de 26 prosent som ønsker et forbud mot elsparkesykler. Overraskende er andelen størst i Oslo med 30 prosent, og lavest i Agder og Sør-Østlandet med 20 prosent. – Men når man vet at det har vært opp mot 2000 registrerte ulykker med elsparkesykler i Oslo de to siste årene, er det kanskje ikke så overraskende at så mange som 1 av 3 i hovedstaden er negative til elsparkesykler, og helst ser at de forsvinner. Mange opplever de også som farlig på fortau blant fotgjengere, og som en stygg del av bybildet med titusenvis av utleiesykler spredt utover. Nå vil jo de nye forskriftene trolig føre til en bedring i bransjen, og blant brukerne, og så må man heller ikke glemme at et flertall, 52 prosent av de spurte, svarer at de ikke ønsker et forbud mot elsparkesykler, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.