En annerledes påske – også i trafikken

Dette året vil vi sent glemme. Korona-pandemien påvirker oss på alle måter og hverdagen er snudd helt på hodet. Det innebærer også at påska blir svært annerledes enn normalt.

Det er ikke lov å dra på hytta i påska hvis denne ligger i en annen kommune enn hjemkommunen. Det blir dermed ikke påskeutfart slik det pleier. Vi må finne på ting å gjøre i nærmiljøet som ikke bidrar til å spre smitte. Mange vil dra på dagsturer enten ved bruk av bil, sykkel eller til fots. Trygg Trafikk gir dere noen råd med på turen. I denne tida er det spesielt viktig at vi alle gjør vårt aller beste for å hindre ulykker. Helsevesenet er inne i en spesielt krevende periode og må prioritere svært strengt. Det er nødvendig at vi alle gjør det vi kan for å unngå ekstra belastning på redningspersonell og sykehus.

Tur i bil – hold avstand og hold fartsgrensen

Kjører du bil, er det aller viktigst å holde fartsgrensen. I tillegg må farten tilpasses både sikt, føre, vær- og trafikkforhold. Fartsgrensen angir høyeste lovlige fart under optimale forhold.  Fart er den viktigste enkelt-årsaken til ulykker i trafikken og selv små fartsøkninger kan gi alvorlige konsekvenser. Øker du hastigheten fra 80 km/t til 100 km/t på tørr vei, øker bremselengden med hele 25 meter.

Sikre deg selv, barna, dyr og løse gjenstander riktig i bilen

Det er også svært viktig å bruke bilbelter og sikre barna godt. Barn under 135 cm skal sitte i godkjent bilstol tilpasset barnets vekt og høyde. Sjekk at barna ikke sitter med beltet under armen, eller har hoftebeltet liggende over magen. Skal kjæledyret være med på turen, er det viktig å sørge for at det også er sikret godt. Større dyr, som store hunder, er tryggest i et solid transportbur i bagasjerommet. Mindre dyr kan plasseres i bur på gulvet inntil forseteryggen. Løse gjenstander som mobiltelefoner, hjelmer eller flasker kan gi alvorlige skader ved en bråstopp. Ha derfor aldri løse gjenstander på bagasjehylla, eller liggende løst andre steder i kupeen.

Legg vekk mobilen når du kjører

Hold fokus på kjøringen. Ikke la deg friste til å bruke mobil eller navigasjon mens du kjører. Selv muntlige samtaler leder ofte oppmerksomheten bort fra kjøringen. Det aller viktigste er likevel å aldri ta blikket bort fra veien. Ingen vil møte en fører som har gått av vakt mens bilen er i fart.

Tur på sykkel – bruk hjelm og øv med barna

En dagstur på sykkel i vårsola kan være en god erstatning for skitur på fjellet. På hjul er du kjørende og det krever både oppmerksomhet og skikkelig utstyr. De fleste alvorlige skader som rammer syklister, er støt mot hodet. En god sykkelhjelm er et viktig bidrag til å ta godt vare på deg selv og familien i trafikken. Bruk familieturene til å gi barna god trafikkoppdragelse. Unngå avanserte turer før barna har lært seg å beherske grunnleggende ferdigheter på sykkelen. Barn tenker og reagerer annerledes enn voksne. De er mer ufokuserte og har ikke de voksnes evne til å vurdere risiko.

Tur til fots – ta hensyn og bruk refleks

De fleste påkjørslene skjer når fotgjengere krysser veien. Vær derfor ekstra oppmerksom når du går over veien. Kjørende har vikeplikt for gående i gangfelt, mens som gående må du være sikker på at bilføreren har sett deg. Trikken har ikke vikeplikt for gående og trenger lang tid på å stoppe. Gående skal der det er mulig, krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel. Krysser du veien der det ikke er gangfelt, skal du gå rett over veien og helst ved et veikryss. Før du krysser vei utenfor gangfelt, skal du forsikre deg om at du ikke skaper unødig fare eller forstyrrer andre trafikanter. På gang- og sykkelveier skal fotgjengere i utgangspunktet gå på venstre side, men på høyre side hvis det er vanskelig å bruke venstre. Det er ingen forskjell på grus- eller asfaltvei. Er det mørkt der du er, husk å ta med reflekser på turen slik at du gjør deg selv og de du er sammen med, synlig for andre trafikanter.

Bruk sunn fornuft på tur

Det finnes ingen trafikkregler som regulerer oppførsel på turstier eller i utmark der det ikke er annen trafikk. Her gjelder bare sunn fornuft. I disse tider er det ekstra viktig å holde god avstand til andre turgåere og ikke gå flere i bredden når dere møter andre. Det aller viktigste rådet er å løfte blikket fra mobilen og se på dem du møter på turstien, gang- og sykkelvegen eller fortauet. Flytter du deg tidlig mot en side eller holder deg konsekvent på en side, vil de du møter som regel ta hensyn til dette. God annerledes trafikk-påske!