Færre omkommer, flere kontroller kan redde enda flere

Tallet på antall omkomne i trafikken har sunket sammenlignet med i fjor. Samtidig tar UP stadig flere trafikksyndere. – Dette viser at vi trenger et sterkt UP på norske veier, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Så langt i år har 36 personer mistet livet i trafikken, ti av disse omkom i mai. I samme tidsperiode i fjor mistet 47 mennesker livet. Trygg Trafikk mener nedgangen er et skritt i riktig retning, men vi vet at den gode trenden fort kan snu. – Det er positivt at utviklingen går i riktig retning, men de nasjonale målene er enda mer ambisiøse. Fremdeles mister altfor mange livet eller blir alvorlig skadet. Arbeidet må intensiveres og politikontroller er dokumentert et av det mest effektive ”verktøyene” mot trafikkulykker, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. – UP er avgjørende for norsk trafikksikkerhet Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet (UP) er blant de viktigste aktørerne bak nedgangen i antall ulykker. Derfor er vi sterkt kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP. – Høy fart, uoppmerksomhet og ruspåvirket kjøring er blant de hyppigste årsakene til de alvorligste ulykkene. Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, fortsetter Johansen. UP tar stadig flere I 2015 tok UP 104.609 personer for trafikkforseelser, og tallet økte til 113.043 i 2016. Det ser ut til at trenden fortsetter. Ved utgangen av april hadde UP tatt 39.416 på norske veier. Det er en økning fra 36.730 i samme periode i fjor. – Folk er redde for å bli stoppet i politikontroll, få bot eller å miste lappen. Oppdagelsesrisikoen gjør at folk tråkker mindre på gassen og kjører bedre. Det er fint fordi det redder liv og helse, sier Johansen. Kontroller har dokumentert effekt Nettopp den subjektive opplevelse av risikoen for å bli tatt er en av de viktigste enkeltfaktorene som hindrer trafikkovertredelser. Forskning fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at færre politikontroller fører til flere trafikkovertredelser og flere ulykker. Selv en liten nedgang i antall kontroller gjør oss mindre lovlydige i trafikken. – Forslaget om å legge ned UP strider mot dokumentert trafikksikkerhetsforskning. Politikontroller er et av de dokumentert mest effektive tiltakene for å få ned antallet ulykker. Vi trenger flere kontroller, ikke færre, avslutter Johansen. Fordeling trafikantgrupper Mai Mai Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Bilførere 5 1 21 22 Bilpassasjerer 0 1 1 9 Motorsyklister 4 1 4 4 Mopedister 0 0 1 0 Syklister 0 2 2 4 Fotgjengere 1 1 6 4 Akende 0 0 0 0 Andre 0 1 1 4 SUM 10 7 36 47

  Fordeling fylker Mai Mai Hittil i Hittil i 2017 2016 2017 2016 Østfold 0 0 2 1 Akershus 0 1 1 3 Oslo 0 1 1 2 Hedmark 0 0 1 4 Oppland 1 0 2 2 Buskerud 2 0 3 4 Vestfold 1 1 2 3 Telemark 0 1 0 3 Aust-Agder 0 0 0 0 Vest-Agder 0 1 1 1 Rogaland 1 0 5 4 Hordaland 2 0 4 4 Sogn og Fjordane 0 0 2 2 Møre og Romsdal 1 0 3 0 Sør-Trøndelag 1 1 4 6 Nord-Trøndelag 1 0 1 3 Nordland 0 0 3 1 Troms 0 0 1 1 Finnmark 0 1 0 3 SUM 10 7 36 47